Zamenjava bobna

Če je boben skoraj prazen, naprava prikaže sporočilo. Če nadaljujete tiskanje brez odprave težave, se lahko kakovost tiskanja poslabša. Na zaslonu lahko preverite preostalo količino v bobnih (Preverjanje preostale količine potrošnega materiala).

Če se prikaže sporočilo

Prikazano sporočilo je odvisno od preostale količine v bobnih. Pripravite nov boben, odvisno od tega, katero sporočilo se prikaže (Potrošni material), ali pa trenutni boben zamenjajte z novim (Postopek zamenjave bobna).
<Priporočljivo je priprav. bob. kartušo.> 
<Konec živ. bob. kart. Priporočena menjava.>

Postopek zamenjave bobna

Pri zamenjavi bobna se na zaslonu prikažejo preprosta navodila za postopek zamenjave. Oglejte si navodila na zaslonu in spodnja navodila.
1
Dvignite operacijsko ploščo, zaprite zaporo za papir in nato odprite pokrov tonerja.
2
Odstranite kartušo s tonerjem.
Kartuše s tonerjem ne stresajte ali nagibajte. Preprečite tudi udarce kartuše s tonerjem ob nek drug predmet. S tem lahko pride do puščanja tonerja iz kartuše s tonerjem. Kartušo s tonerjem počasi odstranite pod enakim kotom, kot je kot reže.
3
Odstranite boben.
Bobna ne stresajte ali nagibajte. Preprečite tudi udarce bobna ob nek drug predmet. S tem lahko pride do puščanja tonerja iz bobna. Boben počasi odstranite pod enakim kotom, kot je kot reže.
4
Nov boben vzemite iz zaščitne vrečke.
5
Zamenjajte boben.
6
Vstavite kartušo s tonerjem.
7
Zaprite pokrov tonerja in znižajte operacijsko ploščo.
3R3X-05J