Tiskanje s funkcijo AirPrint

Brez uporabe gonilnika tiskalnika lahko tiskate iz naprav iPad, iPhone, iPod touch in Mac.
 
Sistemske zahteve
Za tiskanje s storitvijo AirPrint potrebujete eno od naprav družbe Apple.
iPad (vsi modeli)
iPhone (3GS ali novejši model)
iPod touch (3. generacija ali novejši)
Mac (Mac OS X 10.7 ali novejša različica)*
 
*OS X v10.9 ali novejše različice, če uporabljate povezavo USB
Omrežno okolje
Potrebujete eno od teh okolij:
Okolje, kjer imata naprava družbe Apple in naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem LAN.
Okolje, kjer sta naprava družbe Apple in naprava neposredno povezani
Okolje, kjer je Mac povezan z napravo prek povezave USB
Za tiskanje morate nastaviti [Use IPP Printing] na [On]. Spreminjanje nastavitve funkcij, ki so na voljo za AirPrint

Tiskanje iz naprave iPad, iPhone ali iPod touch

1
Prepričajte se, da je naprava vklopljena in povezana z napravo družbe Apple.
Navodila za to najdete v poglavju Nastavitev omrežnega okolja.
Če želite informacije o neposredni povezavi, glejte Neposredna vzpostavitev povezave (Način dostopne točke).
2
V aplikaciji v napravi Apple tapnite , da prikažete menijske možnosti.
3
Tapnite [Print].
4
V možnosti [Printer] izberite to napravo.
Tukaj so prikazani tiskalniki, ki imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem. V tem koraku izberite napravo.
V aplikacijah, ki ne podpirajo storitve AirPrint, zaslon, kjer lahko izberete to napravo v možnosti [Printer], ni prikazan. Iz teh programov tiskanje ni možno.
5
Po potrebi določite nastavitve tiskanja.
Razpoložljive nastavitve in velikosti papirja se lahko razlikujejo glede na vrsto programa, ki ga uporabljate.
6
Tapnite [Print].
Tiskanje se začne.
Preverjanje stanja tiskanja
Med tiskanjem v napravi Apple dvakrat pritisnite gumb »Home« tapnite [Print].

Tiskanje iz računalnika Mac

1
Prepričajte se, da je naprava vklopljena in ima vzpostavljeno povezavo z računalnikom Mac.
Navodila za to najdete v poglavju Nastavitev omrežnega okolja.
2
Napravo dodajte v računalnik Mac iz možnosti [System Preferences] [Printers & Scanners].
Če je naprava že bila dodana, ta postopek ni potreben.
3
Odprite dokument in nato odprite pogovorno okno za tiskanje.
Postopek odpiranja pogovornega okna za tiskanje je odvisen od uporabljene aplikacije. Dodatne informacije poiščite v priročniku z navodili ali v pomoči za aplikacijo, ki jo uporabljate.
4
V pogovornem oknu za tiskanje izberite napravo.
Prikažejo se tiskalniki, povezani v računalnik Mac. V tem koraku izberite napravo.
5
Po potrebi določite nastavitve tiskanja.
Razpoložljive nastavitve in velikosti papirja se lahko razlikujejo glede na vrsto programa, ki ga uporabljate.
6
Kliknite [Print].
Tiskanje se začne.
3R3X-03R