Nastavitev omrežnega okolja

Ko vzpostavljate povezavo med napravo in žičnim ali brezžičnim lokalnim omrežjem (LAN), morate nastaviti naslov IP, ki velja za izbrano omrežje. Izberite »žično« ali »brezžično« – odvisno od vašega okolja za komunikacijo in omrežnih naprav. Za podrobne nastavitve naslova IP se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali omrežnega skrbnika.
Če je naprava povezana z nezavarovanim omrežjem, se lahko vaši osebni podatki razkrijejo tretjim osebam.
Naprava ne more imeti hkrati vzpostavljene povezave z žičnim in brezžičnim omrežjem LAN.
Kabel LAN ali usmerjevalnik nista priložena napravi. Po potrebi ju pripravite.
Več informacij o omrežnih napravah najdete v navodilih za uporabo naprav ali pa se obrnite na proizvajalca.

Pred začetkom

Pri vzpostavljanju povezave med napravo in omrežjem upoštevajte ta navodila.
 
 
Preverite nastavitve računalnika.
Preverite, ali je računalnik pravilno priključen v omrežje. Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo naprav, ki jih uporabljate ali se obrnite na proizvajalca naprav.
Preverite, ali ste v računalniku konfigurirali nastavitve omrežja. Če omrežje ni pravilno nastavljeno, naprave ne boste mogli uporabljati v omrežju, tudi če izvedete preostali del spodaj opisanega postopka.
V nekaterih omrežjih boste morda morali spremeniti nastavitve načina komunikacije ali vrsto etherneta (Konfiguriranje nastavitev etherneta). Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali omrežnega skrbnika.
Za vzpostavitev povezave z omrežjem IEEE 802.1X glejte Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X.
 
 
Izberite žični ali brezžični LAN.
 
 
Vzpostavite povezavo z žičnim ali brezžičnim omrežjem LAN.
Nadaljujte s poglavjem, ki ustreza nastavitvi, izbrani v 2. koraku.
Povezovanje z žičnim omrežjem LAN
Povezava z brezžičnim omrežjem LAN
 
 
Po potrebi določite naslov IP.
Ob nakupu je naprava nastavljena tako, da omogoča samodejno pridobivanje naslova IP. Če želite uporabiti določen naslov IP, spremenite to nastavitev. Nastavitev naslovov IP
3R3X-006