Optično branje s funkcijo AirPrint

S storitvijo AirPrint lahko prenesete podatke, ki jih je optično prebrala naprava, neposredno v računalnik Mac.
Sistemske zahteve
Za optično branje s storitvijo AirPrint potrebujete računalnik Mac z nameščenim operacijskim sistemom OS X 10.9 ali novejšo različico. Za optično branje s storitvijo TLS potrebujete računalnik Mac z nameščenim operacijskim sistemom OS X 10.11 ali novejšim.
Omrežno okolje
Potrebujete eno od teh okolij:
Okolje, kjer imata naprava družbe Apple in naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem LAN.
Okolje, kjer je Mac povezan z napravo prek povezave USB
Za optično branje morate nastaviti <Use Network Link Scan> na <Vključeno>. Spreminjanje nastavitve funkcij, ki so na voljo za AirPrint
Pred optičnim branjem morate napravo preklopiti v stanje z vzpostavljeno povezavo. Če je funkcija samodejne dosegljivosti (<Sam. vzpost. povez. za oddal. opt. br.>) nastavljena na <Izključeno>, napravo najprej preklopite v stanje z vzpostavljeno povezavo tako, da izberete <Scan>  <Dalj. opt. bralnik>, nato pa začnite postopek optičnega branja.
Optično branje ni mogoče med konfiguracijo nastavitev za postopke ali ko naprava izvaja kateri koli drug postopek.

Optično branje iz računalnika Mac

1
Prepričajte se, da je naprava vklopljena in ima vzpostavljeno povezavo z računalnikom Mac.
Navodila za to najdete v poglavju Nastavitev omrežnega okolja.
2
Napravo dodajte v računalnik Mac iz možnosti [System Preferences] [Printers & Scanners].
Če je naprava že bila dodana, ta postopek ni potreben.
3
Na seznamu tiskalnikov v meniju [Printers & Scanners] izberite to napravo.
4
Kliknite [Scan].
5
Kliknite [Open Scanner].
Prikaže se zaslon [Scanner].
6
Po potrebi konfigurirajte nastavitve optičnega branja.
7
Kliknite [Scan].
Izvirnik je optično prebran in slika je prikazana.
3R3X-03S