<Nastavitve upravljanja sistema>

Vse nastavitve, povezane z nastavitvami upravljanja sistema, so navedene z opisi. Privzete nastavitve so označene z znakom ().
Zvezdice (*)
Nastavitve, označene z znakom »*1«, morda niso na voljo, se razlikujejo ali imajo različne privzete vrednosti, odvisno od vaše države ali regije.
Nastavitve, označene z znakom »*2«, morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od modela, ki ga uporabljate ali drugih elementov nastavitev.

<Omrežne nastavitve> *2

Glejte <Omrežne nastavitve>.

<Nastavitve podatkov sistemskega skrbnika>

Določite PIN izključno za skrbnike, ki imajo dostopne pravice za <Omrežne nastavitve> in <Nastavitve upravljanja sistema>. PIN lahko nastavite v razdelku <Koda PIN sistemskega skrbnika>. Registrirate lahko tudi ime skrbnika. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
<Koda PIN sistemskega skrbnika>
Vnesite številko za kodo PIN skrbnika sistema.
<Ime sistemskega skrbnika>
Vnesite alfanumerične znake za ime skrbnika.

<Nastavitve podatkov o napravi>

Vnesite alfanumerične znake za ime in mesto namestitve, na podlagi katerih prepoznate napravo.
<Ime naprave>
<Lokacija>

<Nastavitve varnosti> *2

Omogočanje ali onemogočanje nastavitev za filtriranje paketov po naslovu IP ali MAC.
<Uporabi TLS>
Izberite, če želite za šifriranje komunikacije uporabiti TLS. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS
<Izključeno>
<Vključeno>
<Filter naslova IPv4>
Omogočite ali onemogočite nastavitve za filtriranje paketov, prejetih iz naprave z naslovom IPv4. Izbira naslovov IP za pravila požarnega zidu
<Dohodni filter>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Filter naslova IPv6>
Omogočite ali onemogočite nastavitve za filtriranje paketov, prejetih iz naprave z naslovom IPv6. Izbira naslovov IP za pravila požarnega zidu
<Dohodni filter>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Filter naslova MAC>
Omogočite ali onemogočite nastavitve za filtriranje paketov, prejetih iz naprave z naslovom MAC. Določanje naslovov MAC za nastavitve požarnega zidu
<Dohodni filter>
<Izključeno>
<Vključeno>

<Izbira države/regije> *1

Določite državo ali regijo, kjer se bo naprava uporabljala. Privzeta nastavitev je odvisna od izbrane nastavitve ob zagonu.
<Avstrija (AT)>
<Belorusija (BY)>
<Belgija (BE)>
<Republika Češka (CZ)>
<Danska (DK)>
<Egipt (EG)>
<Finska (FI)>
<Francija (FR)>
<Nemčija (DE)>
<Grčija (GR)>
<Madžarska (HU)>
<Irska (IE)>
<Italija (IT)>
<Jordanija (JO)>
<Luksemburg (LU)>
<Nizozemska (NL)>
<Norveška (NO)>
<Poljska (PL)>
<Portugalska (PT)>
<Rusija (RU)>
<Savdska Arabija (SA)>
<Slovenija (SI)>
<Južna Afrika (ZA)>
<Španija (ES)>
<Švedska (SE)>
<Švica (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Velika Britanija (GB)>
<Drugo>

<Nastavitve daljinskega UI> *2

Konfigurirajte nastavitve za uporabo vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) lahko konfigurirate nastavitve naprave iz brskalnika.
<Uporabi daljinski UI>
Izberite, ali želite uporabljati Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Onemogočanje vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izključeno>
<Vključeno>
<Varnostne nast. za dostop do odd. UI>
Nastavite, da je za dostop do vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) treba vnesti kodo PIN. Nastavite kodo PIN z največ 7 števkami. Vsi uporabniki uporabljajo isto številko PIN. Nastavitev kode PIN za Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izključeno>
 
<Vključeno>
<PIN za dost. do odd.UI>

<Sam. vzpost. povez. za oddal. opt. br.>

Pri optičnem branju iz računalnika s to možnostjo določite, ali želite samodejno vzpostaviti povezavo s spletom za uporabo optičnega branja na daljavo (način optičnega branja v pripravljenosti) tudi brez operacijske plošče.
<Izključeno>
<Vključeno>

<Prikaz dnevnika poslov>

Izberite, ali želite na zaslonu naprave prikazati dnevnike tiskanja.
<Izključeno>
<Vključeno>

<Uporabi kot napravo USB>

Omogočite ali onemogočite vrata USB, ki se uporabljajo za povezavo med napravo in računalnikom. Omejitev povezave USB z računalnikom
<Izključeno>
<Vključeno>

<Omogoči Product Extended Survey Program>

Omogočite ali onemogočite program Product Extended Survey Program (program za spremljanje uporabe naprave).
<Izključeno>
<Vključeno>

<Prik. info. o pot. m. (RUI/Toner Status)>/<Prikaz inf. o potr. mat. (Toner Status)>

Izberite, ali želite prikazati gumb v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ali v razdelku Toner Status za dostop do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem itd. Nastavite tudi, ali želite uporabljati Toner Status.
<Prik. gumb za nakup potr. mat. (odd. UI)>*2
<Izključeno>
<Vključeno>
 
<Nastavitve "Toner Status">
<Izključeno>
<Vključeno>
<Prikaz gumba za nakup>
<Izključeno>
<Vključeno>

<Nastav. storitve Google Tiskanje v obaku> *2

Omogočite ali onemogočite Google Tiskanje v oblaku. Registriranje naprave za Google Tiskanje v oblaku
<Omogoči Google Tiskanje v oblaku>
<Izključeno>
<Vključeno>
 
<Stanje reg. stor. Google Tisk. v oblaku>

<Izbira PDL (Priključi in Predvajaj)>

Izberite opisni jezik strani, da računalnik prepozna napravo kot tiskalnik, ki podpira ta jezik, ko napravo priključite v računalnik s sistemom Plug-and-Play.
<Omrežje> *2
Izberite opisni jezik strani, da je naprava prepoznana kot tiskalnik, ki je združljiv s tem jezikom, ko je prepoznana v omrežju.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<USB>
Izberite opisni jezik strani, da računalnik prepozna napravo kot tiskalnik, ki podpira ta jezik, ko napravo priključite na računalnik prek USB-ja.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>

<Posodobitev strojne opreme>

Izberite, kako naj se namesti posodobitev vdelane programske opreme glede na okolje. Posodabljanje vdelane programske opreme
<Prek računalnika>
<Prek interneta>*2
<Podatki o različici>

<Inicial. števec poročila o porabi>

Izberite, da obnovite nastavitve števca poročila o porabi na privzete vrednosti. Inicializiranje števca poročila Eco

<Inicializacija menija>

Izberite, če želite spodnje nastavitve ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve. Vse spodnje nastavitve lahko obnovite hkrati ali posamezno. Inicializacija menija
<Preference>
<Časovne nastavitve>
<Nastavitve kopiranja>
<Nastavitve optičnega branja>
<Nastavitve tiskalnika>
<Nastavitev/Vzdrževanje>
<Nastavitve upravljanja sistema>
<Inicial. vse>

<Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>

Ponastavi vse podatke, vključno z dnevniki in vrednostmi nastavitev, na privzete nastavitve. Inicializacija vseh podatkov/nastavitev
3R3X-058