Optično branje z bližnjično tipko

Postavite izvirnik na napravo in izberite <Optično branje>  <Scan -> PC1> ali <Scan -> PC2>, in optično branje se bo takoj začelo. Pod elemente menija lahko registrirate vrsto optičnega branja (barvno ali črno-belo), ciljno mapo za shranjevanje izvirnika in druge nastavitve, nato pa lahko s temi nastavitvami optično preberete izvirnike. V tem poglavju sta opisana postopka registriranja nastavitev pod element menija in optičnega branja s tem elementom.

Registriranje nastavitev pod bližnjično tipko

Računalnik, v katerem so shranjene optično prebrane slike, in vrsto optičnega branja lahko registrirate pod bližnjično tipko.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Nastavitve optičnega branja>.
3
Izberite <Nastavitve bližnjičnih tipk>  <Registracija>.
4
Izberite bližnjično tipko, na katero želite registrirati nastavitve.
5
Izberite vrsto povezave med napravo in računalnikom.
 <Izključeno>
S to nastavitvijo izbrišite registrirane nastavitve.
 <Povezava USB>
To nastavitev izberite, če sta naprava in računalnik povezana prek USB.
 <Omrežna povezava>
To nastavitev izberite, če sta naprava in računalnik povezana prek omrežja.
6
Izberite ciljni računalnik.
Ta zaslon se ne prikaže, če v 5. koraku izberete <Povezava USB>.
7
Izberite vrsto optičnega branja.
Vrste optičnega branja in nastavitve, prikazane tukaj, lahko potrdite ali spremenite z možnostjo MF Scan Utility. Če želite več informacij, kliknite [Instructions] v razdelku MF Scan Utility.
Če uporabljate sistem macOS, glejte priročnike za ustrezne gonilnike ali programsko opremo na spletnem mestu, kjer so na voljo spletni priročniki.

Pregled registriranih nastavitev

<Meni>  <Nastavitve optičnega branja>  <Nastavitve bližnjičnih tipk>  <Potrditev prejemnika>  Izberite bližnjično tipko

Uporaba bližnjične tipke

1
Naložite originale. Polaganje originalov
2
Izberite <Optično branje> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
3
Izberite <Scan -> PC1> ali <Scan -> PC2>.
Če želite preveriti registrirane nastavitve na tipki, glejte Pregled registriranih nastavitev.
Optično branje se začne.
Za preklic glejte Preklic pošiljanja dokumentov.
 
 
 
 
Optičnega branja ni mogoče izvesti, če je prikazano ScanGear MF. Pred optičnim branjem zaprite zaslon.
 
Po končanem optičnem branju
Ciljna mapa za shranjevanje
Optično prebrani podatki so privzeto shranjeni v mapo [My Documents]. Ustvarjena je podmapa z optično prebranimi podatki, v katero so shranjeni podatki.
Cilj shranjevanja lahko spremenite v orodju MF Scan Utility. Če želite več informacij, kliknite [Instructions] v razdelku MF Scan Utility.
3R3X-037