Ukrepi za posamezno sporočilo

Na zaslonu se prikaže sporočilo, ko pride do težav z obdelavo kopiranja ali tiskanja, ko naprava ne more komunicirati ali ko neka druga težava preprečuje običajno delovanje. Spodnji seznam vsebuje več informacij o sporočilih.

Bob. kartuša je doseg. konec živ. obdobja.

Časa naprave ni bilo mogoče posodobiti zaradi izpraznjene baterije. Google Tiskanja v oblaku ni mogoče uporabljati, če so nastavitve časa nepravilne.

Čiščenja ni bilo mogoče izvesti.

Dostopne točke ni mogoče najti.

Google Tisk. v obl. ni na vol. Nap. pr. st.

Google Tisk. v obl. ni na vol. Nap. st. kom.

Hlajenje ... Počakajte trenutek, nato poskusite znova.

Hlajenje ... Počakajte trenutek.

Izklopite in znova vklopite napajanje. Če težave z napravo ne odpravite, se obrnite na prod. ali serviserja.

Količina v kartuši ni pravilno prikazana. (za boben)

Količina v kartuši ni pravilno prikazana. (za kartušo s tonerjem)

Konec živ. bob. kart. Priporočena menjava.

Konec živ. ton. kart. Priporočena menjava.

Morda je uporabljena ponarejena bobenska kartuša ali kartuša drugega proizvajalca.

Morda je uporabljena ponarejena kartuša ali kartuša drugega proizvajalca.

Napaka v kom. s kart. Morda je upor. pon. bob. kartuša ali kart. drug. proizv.

Napaka v kom. s kart. Morda je upor. ponar. kartuša ali kartuša drug. proizv.

Nastavite pravilne podatke za overovitev.

Neposredna povezava prekinjena.

Nepravilno število vnesenih znakov/vnos neveljavnih znakov.

Neskl. vel. pap/nast.

Ni odgovora od prejemnika.

Ni odziva gostitelja.

Ni papirja: Kaseta 1

Papir se je zagozdil.

Pomnilnik je poln. Optično branje bo preklic. Tiskanje?

Povezava z enostavno povezavo prek PC-ja je bila končana zaradi poteka časa.

Povezava z računalnikom je izgubljena. Preverite povezavo.

Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Preverite nast. PSK.

Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. (za enostavno povezavo prek povezave računalnika)

Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. (za povezavo načina dostopne točke)

Povezave prek brezžičnega omrežja LAN ni bilo mogoče vzpostaviti. (za brezžično povezavo LAN)

Povezave prek omrežja LAN ni mogoče vzpostaviti. (za brezžično komunikacijo LAN)

Povezave prek sistema WPS ni bilo mogoče vzpostaviti.

Prev. pris. ključa v skupni rabi ni mog. Preverite nast. WEP.

Preverite nastavitve za overovitev.

Priporočljivo je priprav. bob. kartušo.

Priporočljivo je priprav. ton. kartušo.

Ton. kartuša je doseg. konec živ. obdobja.

Trenutnega datuma in časa ni bilo mogoče nastaviti.

Uporabite daljinski UI za nast. podatkov potrebnih za over.

Vstavite bobensko kartušo.

Vstavite tonersko kartušo.

WEP ni pravilno nastavljen. Prever. nastavitve WEP.

Zaznati ni bilo mogoče nobene povezave brezž. nap.

3R3X-066