<Durum Denetleme> Ekranı

<Durum Denetleme> öğesini seçtiğinizde, belge işleme ilerlemesinin yanı sıra makinenin durumunu (toner kartuşlarında kalan toner miktarı vb.) ve makinenin IP adresi gibi ağ ayarlarını kontrol etmenize olanak sağlayan bir ekran görüntülenir.

<Cihaz Bilgileri>

Kartuşlarda kalan toner miktarı gibi makinenin durumuna ilişkin bilgileri görüntüler.
<Kağıt Bilgileri>
Çekmece için belirtilen kağıt boyutunu görüntüler.
<Kartuş Seviyesi>
Toner kartuşunda ve drum kartuşunda kalan miktarı görüntüler. Diğer dahili parçaların kullanım ömrü, toner kartuşunda veya drum kartuşunda kalan toner miktarının kullanım ömründen önce sona erebilir.
<Sayacı Kontrol Et>
Toplam çıktı sayısını görüntüler. Sayaç Değerini Görüntüleme
<Sürüm Bilgileri>
Bellenim sürüm bilgisini görüntüler.

<Seri Numarası>
Seri numarasını görüntüler.

<Kopya/Baskı İşi>

Yazdırılan belgeler için geçerli kopyalama/yazdırma durumlarını ve günlükleri görüntüler. Yazdırma Durumunu ve Günlüğü Kontrol Etme

<Ağ Bilgileri>

Makinenin IP adresi gibi ağ ayarlarını ve kablosuz LAN iletişimlerinin durumu gibi durumları görüntüler. Ağ Ayarlarını Görüntüleme
3R40-01U