Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma

Ağa bağlı bir bilgisayardan belgeleri yazdırmak için kullanılan protokolleri yapılandırın.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın ve Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [TCP/IP Ayarları] öğesine tıklayın.
4
Yazdırma protokollerini yapılandırma.
LPD'yi veya RAW'u Yapılandırma
1
[LPD Baskı Ayarları] içinde [Düzenle] öğesine veya [RAW Baskı Ayarları] öğesine tıklayın.
2
Ayarları gerektiği gibi yapılandırın.
[LPD Baskı Kullan]
LPD aracılığıyla yazdırmak için onay kutusunu seçin. LPD yazdırma kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[RAW Baskı Kullan]
RAW aracılığıyla yazdırmak için onay kutusunu seçin. RAW yazdırma kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
3
[Tamam] öğesine tıklayın.
WSD'yi Yapılandırma
1
[WSD Ayarları] içinde [Düzenle] öğesine tıklayın.
2
Ayarları gerektiği gibi yapılandırın.
[WSD Baskı Kullan]
WSD aracılığıyla yazdırmak için onay kutusunu seçin. WSD yazdırma kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[WSD Gözatma Kullan]
WSD aracılığıyla bir bilgisayardan makine hakkında bilgi almak için onay kutusunu seçin. [WSD Baskı Kullan] onay kutusu seçildiğinde bu onay kutusu otomatik olarak seçilir.
[WSD Tarama Kullan]
WSD tarama özelliği, bir bilgisayara tarayıcı sürücüsü yüklemeden belge taramanıza olanak tanır. WSD aracılığıyla belgeleri taramak için onay kutusunu seçin. WSD tarama kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[Bilgisayar Taraması Kullan]
İşletim paneli ile makineyi çalıştırarak WSD taramayı kullanmak için onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu yalnızca [WSD Tarama Kullan] onay kutusu seçildiğinde seçilebilir. Tarama yapmak için Ana Ekran içinde <Tarama> öğesini seçin ve tarama hedefi olarak WSD-bağlantılı bir bilgisayar belirtin (Tarama ve Bilgisayara Kaydetme).
[Çoklu Yayın Keşfi Kullan]
Multicast discovery mesajlarına yanıt vermek üzere makineyi ayarlamak için onay kutusunu seçin. Onay kutusunun işareti kaldırılmışsa makine, ağda çok noktaya yayın keşfi mesajları akıyor olsa da uyku modunda kalır.
3
[Tamam] öğesine tıklayın.
İşletim panelinden ayarların seçilmesi
LPD, RAW ve WSD ayarlarına Ana Ekran içindeki <Menü> öğesinden de erişilebilir.
<LPD Baskı Ayarları>
<RAW Baskı Ayarları>
<WSD Ayarları>
WSD ağ aygıtlarını kurma
WSD ağ aygıtları yazıcı klasöründen eklenebilir. Yazıcı klasörünü açın (Yazıcı Klasörünü Görüntüleme)  [Aygıt ekle] veya [Yazıcı ekle] öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin. WSD ağ sürücüsünün nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi almak için çevrimiçi kılavuz sitesindeki ilgili sürücülerin kılavuzlarına bakın.
Bağlantı noktası numarasını değiştirmek için
Makine ve bilgisayar için kullanılan aynı bağlantı noktası numarası, yazdırma protokolü için de kullanılmalıdır.
Yazıcı Bağlantı Noktalarını Yapılandırma
Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
3R40-00U