Yazıcı Bağlantı Noktalarını Yapılandırma

Makinenin IP adresi değiştirildiğinde veya Windows yazıcı klasörü aracılığıyla bir yazıcı eklendiğinde yazdırma hataları oluşabilir. Bu hatalar genellikle yanlış yazıcı bağlantı noktası ayarlarından kaynaklanır. Örneğin, yanlış bir bağlantı noktası numarası veya bağlantı noktası türü belirtilmiş olabilir. Bu tür durumlarda, belge verileri makineye ulaşamadığından yazdırma girişiminiz başarısız olur. Bu sorun türünü düzeltmek için bilgisayarda yazıcı bağlantı noktası ayarlarını yapılandırın.
Şu yordamı gerçekleştirmek için bilgisayarınızda yönetici hesabıyla oturum açın.
1
Yazıcı klasörünü açın. Yazıcı Klasörünü Görüntüleme
2
Bu makinenin sürücü simgesine sağ tıklayın ve [Yazıcı özellikleri] veya [Özellikler] öğesine tıklayın.
3
[Bağlantı Noktaları] sekmesine tıklayın ve gerekli ayarları yapılandırın.
Bağlantı noktası ekleme
Makinenin IP adresini değiştirdiyseniz veya Windows yazıcı klasöründen sürücü yüklerken yanlış bağlantı noktasını seçtiyseniz, yeni bir bağlantı noktası ekleyin. İki tür bağlantı noktası vardır: "MFNP Bağlantı Noktası" ve "Standart TCP/IP Bağlantı Noktası". Bağlantı noktası türünü, ortamınıza uygun olacak biçimde seçin.
MFNP Bağlantı Noktası
(yalnızca IPv4 ortamı için)
Bu, makinenin IP adresinin otomatik olarak algılanmasına olanak tanıyan bir bağlantı noktasıdır. Makinenin IP adresi değişse bile, makinenin ve bilgisayarın aynı alt ağ içinde olması koşuluyla, bağlantı korunur. IP adresi her değiştiğinde, yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekmez. Makineyi IPv4 ortamında kullanıyorsanız, normalde bu tür bağlantı noktasını seçmeniz gerekir.
Bir MFNP bağlantı noktasını, yalnızca sürücüyü birlikte verilen CD-ROM/DVD-ROM öğesinden yüklediğinizde veya yazıcı sürüsünü Canon web sitesinden indirip yüklediğinizde ekleyebilirsiniz.
Standart TCP/IP Bağlantı Noktası
Bu, standart bir Windows bağlantı noktasıdır. Bu tür bir bağlantı noktası kullanıyorsanız, makinenin IP adresi her değiştiğinde yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. Makineyi IPv6 ortamında kullanmanız ve bir MFNP bağlantı noktası ekleyememeniz halinde, bu bağlantı noktası türünü seçin.
MFNP Bağlantı Noktası Ekleme
Standart bir TCP/IP bağlantı noktası ekleme
 
Bağlantı noktası türünü veya numarasını değiştirme
Makine tarafındaki yazdırma protokolü (LPD veya RAW) (Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma) veya bağlantı noktası numarası (Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme) değiştirilmişse, bilgisayardaki karşılık gelen ayarlar da yapılandırılmalıdır. Bu değişiklik WSD bağlantı noktaları için gerekli değildir.
MFNP bağlantı noktası
Standart TCP/IP bağlantı noktası
4
[Kapat] öğesine tıklayın.
3R40-00W