Kan ikke registrere en enhed på et netværk

Ved installation med en netværksforbindelse, vises enheden muligvis ikke i [Printerliste] i installationsprogrammet.
Hvis du angiver en netværksprinter under installationen, vises enheden muligvis ikke på listen over delte printere.
Hvis noget af dette sker, kan det skyldes en række forskellige ting. Skift indstillingerne efter behov ved at kontrollere hver "Løsning".

Årsag 1.

Enhedens indstillinger er forkerte.
Løsning
Kontroller om følgende er indstillet på enheden. Hvis de ikke er indstillet, skal indstillingerne ændres, eller du skal installere den passende driver.
IPv4- eller IPv6-protokolindstillingerne er blevet aktiveret i [TCP/IP-indstillinger].
[Indstillinger for rundsendingsdetektering] er blevet aktiveret.
For netværksmiljøer, der bruger WSD, er [Brug WSD] blevet aktiveret.
[PDL-valg (Plug & Play)] og driverens sidebeskrivelsessprog stemmer overens.
For "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4-printerdriver": [*** (V4)] (eller [*** (XPS)])
*** viser sidebeskrivelsessproget svarende til enheden.
For "PCL6 V4-printerdriver": [PCL6 (V4)] (eller [PCL6])
For yderligere oplysninger om funktionen til indstilling af sidebeskrivelsessprog (Plug & Play) af enheden henvises til enhedens manual.

Årsag 2.

Netværksindstillingerne for operativsystemet er forkerte.
Løsning
Kontroller om de nødvendige indstillinger er konfigureret i netværksindstillingerne for operativsystemet. Er de ikke blevet indstillet, skal indstillingerne ændres iht. følgende procedure.
(1) Vis [Netværks- og delingscenter] → kontroller den netværksprofil, du bruger, under [Vis dine aktive netværk].
Du kan vise [Netværks- og delingscenter] som følger:
Næste Windows 10/Server 2016
Vælg [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Ethernet] → klik på [Netværks- og delingscenter].
Næste Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik på [Kontrolpanel] > [Netværk og internet] > [Netværks- og delingscenter].
(2) Klik på [Rediger avancerede delingsindstillinger].
(3) Hvis [Netværksregistrering] > [Slå netværksregistrering fra] er valgt i netværksprofilen, der blev kontrolleret i trin (1), skal du vælge [Slå netværksregistrering til].
(4) Klik på [Gem ændringer].
Hvis du bliver spurgt om Administrator'ens adgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller tilvejebringe bekræftelsesinformationen.

Årsag 3.

Styresystemet er indstillet, så enhederne ikke kan registreres.
Løsning
For at få vist en enhed på listen over delte printere skal du ændre styresystemets indstillinger i henhold til nedenstående procedure.
(1) Klik [Programmer] > [Programmer og funktioner] fra [Kontrolpanel] i Windows.
(2) Klik på [Slå Windows-funktioner til eller fra.] på skærmen [Programmer og funktioner].
(3) Aktiver [Understøttelse af SMB 1.0/CIFS-fildeling] på skærmbilledet [Windows-funktioner] → klik [OK].
Du skal muligvis genstarte computeren for at aktivere den nye indstilling.
Ved et serverbaseret styresystem skal du vælge [Manage] > [Add Roles and Features] fra [Server Manager] og aktivere [Features] > [Understøttelse af SMB 1.0/CIFS-fildeling].
(4) Når du har installeret driveren, skal du sætte indstillingerne tilbage til deres oprindelige værdier.
Ovennævnte ændringer af indstillingerne er kun nødvendige for installation af driveren. Det anbefales, at du sætter [Understøttelse af SMB 1.0/CIFS-fildeling] tilbage til den oprindelige indstilling, når driverinstalleringen er færdig.

Årsag 4.

Netværksmiljøet er et, hvor enhederne ikke kan registreres.
Løsning
I et TCP/IP-netværksmiljø skal det opsættes, så den enhed, som du ønsker at registrere, og den computer, som du bruger, er på samme undernet.
Hvis den enhed, som du ønsker at registrere, er tilsluttet et netværksmiljø, der hverken bruger TCP/IP eller WSD, skal du installere driveren ved at angive en port eller IP-adresse.

Årsag 5.

Driveren, der korresponderer til den registrerede enhed, er allerede installeret.
Løsning
Hvis du vil installere en driver ved at finde en enhed, skal du først afinstallere driveren og derefter finde den igen.

Relaterede emner