Angi inn autentiseringsfunksjonen

Du kan administrere utskriftsprosessen ved bruk av funksjonen for administrasjon av avdelings-ID eller funksjonen for brukerautentisering.
For å angi autentiseringsfunksjonen, må du aktivere funksjonen i enhetsinnstillingene.

For å aktivere autentiseringsfunksjonen

1.
Vis [Støtte/enhet]-arket.
2.
Klikk på [Enhetsinnstillinger].
Skjermen med utskriftsinnstillinger lukkes når du klikker på [Enhetsinnstillinger] etter at en bekreftelsesskjerm som spør om du vil lagre utskriftsinnstillingene vises.
3.
Vis [Enhetsinnstillinger]-arket.
4.
Velg [Autentiseringsfunksjon] → klikk på [Innstillinger].
5.
I [Innstillinger for autentiseringsfunksjon]-dialogboksen, sjekk forhåndsvisningen → klikk på [OK].
6.
Klikk på [OK].

For å angi autentiseringsinformasjonen

MERK
Hvis du registrerer autentiseringsinformasjonen som en standardinnstilling, kan du redusere behovet for å konfigurere innstillinger når du skriver ut.
1.
Vis [Støtte/enhet]-arket.
2.
Klikk på [Innstillinger for autentiseringsinformasjon].
3.
I skjermen som vises, angir du autentiseringsinformasjonen som er angitt i enheten.
4.
Klikk på [OK].

Relaterte emner