[Enhetsinnstillinger]/[Administratorinnstillinger] Ark

Du kan kontrollere innstillinger for tilleggsutstyr, konfigurere innstillinger for administrasjon av avdelings-ID og administratorinnstillinger for enheten.
MERK
Hvis du går tilbake til skjermen for utskriftsinnstillinger, åpner du den fra enhetsikonet i [Enheter og skrivere] eller fra utskriftsmenyen i en skrivebordsapp.

[Enhetsinnstillinger] Ark

[Hent enhetsinformasjon]
Henter enhetsinformasjon og bruker den på innstillingene.
[Liste over tilleggsutstyr]
Viser innstillingsinformasjon i listeform om alternativer for papir for utskrift, alternativer for papirkilder osv. som er knyttet til enheten.
Hvis du vil angi alternativinnstillingene manuelt, kan du angi elementet som vises under [Liste over tilleggsutstyr].
[Autentiseringsfunksjon]
Aktiver dette når du administrerer utskriftsprosessen ved bruk av funksjonen for administrasjon av avdelings-ID eller funksjonen for brukerautentisering. Klikk på [Innstillinger] og velg typen funksjon for brukerautentisering du vil bruke.
Hvis du bruker funksjonen for administrasjon av avdelings-ID, velger du [Ikke bruk adm. av avdelings-ID ved utskrift i svart-hvitt] for å aktivere svart-hvitt-utskrift uten autentisering.
[Standard brukernavn]
Lar deg angi en standardverdi for brukernavnet som skal brukes for utskriftsjobber. Det angitte brukernavnet vises på enhetens kontrollpanel og brukes som brukernavn for topptekst og bunntekst.
For å kunne angi dette elementet må [Administratorinnstillinger]-arket > [Tillat endringer av brukernavn] aktiveres.
[Funksjonsinnstillinger for enhet]
Aktiver funksjonsversjonen for enhetens kontrollerfastvare. Hvilke funksjoner som enheten kan bruke er avhengig av funksjonsversjonen.
Versjonene til kontrollerfastvaren omfatter funksjonsversjoner og platformversjoner. De kan vises i en statusutskrift fra enheten eller et skjermbilde for å bekrefte strukturen.
For detaljer om hvordan å skrive ut statusutskrift eller bekrefte enhetsstrukturen, henvis til enhetens håndbok.
[Informasjon om papirkilde]
Viser informasjon om papiret angitt i papirkilder. Du kan også angi en kommentar for hver papirkilde.
[IP-adresseinnstillinger]
Lar deg angi om IP-adressen automatisk skal oppdages for enheten som mangler informasjon, eller om informasjonen skal fylles ut manuelt. Hvis det ikke er mulig å løse IP-adressen, kan du spesifisere IP-adressen for å hente informasjon om enheten.
Dersom du spesifiserer IP-adressen via denne innstillingen, blir det ikke tatt i bruk for utskriftsporten.
[Om]
Viser informasjon om driverversjonen.

[Administratorinnstillinger] Ark

[Liste over innstillinger]
Viser en liste over innstillingene og innholdet i dem slik at administratoren av enheten kan administrere standardinnstillingene.
[Endre administratorinnstillinger]
Lar deg endre påloggingsinformasjon og hver av innstillingene i [Liste over innstillinger]-arket.

Relaterte emner