Konfiguracja funkcji uwierzytelniania

Można zarządzać drukowaniem za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji uwierzytelniania użytkowników.
Aby ustawić funkcję uwierzytelniania, należy włączyć odpowiednią funkcję w ustawieniach urządzenia.

Aby włączyć funkcję uwierzytelniania

1.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2.
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3.
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
4.
Wybierz opcję [Funkcja uwierzytelniania] → kliknij polecenie [Ustawienia].
5.
W oknie dialogowym [Ustawienia funkcji uwierzytelniania] wybierz funkcję → kliknij przycisk [OK].
6.
Kliknij przycisk [OK].

Aby ustawić informacje o uwierzytelnianiu

UWAGA
Zarejestrowanie informacji o uwierzytelnianiu jako ustawienia domyślnego pozwala uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2.
Kliknij opcję [Ustawienia informacji o uwierzytelnianiu].
3.
Na wyświetlonym ekranie wprowadź informacje o uwierzytelnianiu ustawione w urządzeniu.
4.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne