Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem

Przed rozpoczęciem drukowania można sprawdzić ustawione informacje użytkownika.
Gdy ta funkcja jest włączona, przy uruchomieniu drukowania zostanie wyświetlony ekran umożliwiający sprawdzenie informacji użytkownika. W razie potrzeby można też wykasować te informacje.
Dostępne do sprawdzenia informacje użytkownika to kod PIN (lub hasło) funkcji bezpiecznego drukowania oraz dane uwierzytelniające używane do zarządzania drukowaniem, ustawione przy użyciu funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji uwierzytelniania użytkownika.

Wymogi

Używany jest system Windows 10 w wersji 1803 lub późniejszej
Zainstalowane jest oprogramowanie Canon Office Printer Utility
Konfiguracja systemu umożliwia wyświetlanie ekranu potwierdzenia
W systemie Windows włącz opcje [Zezwalaj aplikacjom na działanie w tle] i [Canon Office Printer Utility] w sekcji [Ustawienia] > [Prywatność] > [Aplikacje w tle].

Procedura

1.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2.
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3.
Wyświetl kartę [Ustawienia administratora].
4.
Kliknij przycisk [Zmień ustawienia administratora].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie zezwolenia na wprowadzenie zmian, należy kliknąć przycisk [Tak] → wyświetlanie arkusza [Ustawienia administratora].
5.
Włącz opcję [Lista ustawień] > [Zawsze potwierdzaj informacje użytkownika podczas drukowania] → kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne