Szyfrowanie danych drukowania

Można wysyłać dane drukowania do urządzenia w postaci zaszyfrowanej. Umożliwia to ograniczenie ryzyka nieautoryzowanej manipulacji danymi i ujawnienia poufnych informacji na ścieżce komunikacji używanej do przesyłania danych drukowania. Ta funkcja jest określana jako Szyfrowane drukowanie zabezpieczone.
Zapisane dane można drukować, wprowadzając hasło na panelu sterowania urządzenia.
Korzystanie z tej funkcji wymaga włączenia w ustawieniach urządzenia opcji Szyfrowane drukowanie zabezpieczone.

Aby włączyć funkcję Szyfrowane drukowanie zabezpieczone

1.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2.
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3.
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
4.
Włącz opcję [Szyfrowane drukowanie zabezpieczone] w obszarze [Lista opcji].
Jeżeli jest to konieczne, należy ustawić poziom szyfrowania.
5.
Kliknij przycisk [OK].
UWAGA
W środowisku drukarki udostępnionej konieczne jest włączenie funkcji CSR (Client Side Rendering) systemu Windows po stronie serwera. Funkcję CSR można włączyć zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej drukarki → kliknij polecenie [Właściwości drukarki].
(2) Wyświetl kartę [Udostępnianie] → sprawdź, czy opcja [Udostępnij tę drukarkę] jest zaznaczona → wybierz opcję [Renderuj zadania wydruku na komputerach klienckich].

Aby drukować z szyfrowaniem

1.
Wyświetl kartę [Główne].
2.
Wybierz opcję [Drukowanie zabezpieczone] z listy [Metoda druku].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia drukowania zabezpieczonego] wybierz opcję [Użyj hasła w przypadku korzystania z funkcji Szyfrowane drukowanie zabezpieczone] → wprowadź informacje w polu [Hasło] → kliknij przycisk [OK].
Konieczne może być wprowadzenie kodu PIN zamiast hasła.
UWAGA
Rejestracja hasła używanego przez funkcję Szyfrowane drukowanie zabezpieczone jako ustawienia domyślnego ułatwia konfigurowanie ustawień podczas drukowania.
W przypadku drukowania bez ustawienia hasła zadanie drukowania jest anulowane.
Jeżeli ustawienia funkcji Szyfrowane drukowanie zabezpieczone są zarejestrowane jako ustawienia ulubione, należy sprawdzićczy opcja [Preferencje] > [Zapisz informacje o uwierzytelnianiu w ulubionych ustawieniach] na karcie [Obsługa/urządzenie] jest włączona. Jeżeli opcja [Zapisz informacje o uwierzytelnianiu w ulubionych ustawieniach] jest wyłączona, hasło nie jest zapisywane w ustawieniach ulubionych.

Tematy pokrewne