การตั้งค่าชื่อผู้ใช้

คุณสามารถตั้งชื่อผู้ใช้ที่จะใช้ในงานพิมพ์ต่างๆ ชื่อผู้ใช้ที่ตั้งขึ้นจะแสดงบนแผงควบคุมของอุปกรณ์ และระบบจะพิมพ์ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อผู้ใช้ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเอกสาร
เมื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ คุณต้องอนุญาตการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าอุปกรณ์

การอนุญาตการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าอุปกรณ์]
เมื่อคุณคลิกที่ [การตั้งค่าอุปกรณ์] หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์จะปิดลงหลังจากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าต้องการบันทึกการตั้งค่าหรือไม่
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
4.
คลิก [เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
หากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าหรือไม่ ให้คลิก [ใช่] → แสดงหน้า [การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
5.
เปิดใช้งาน [รายการการตั้งค่า] > [อนุญาตการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้] → คลิก [ตกลง]

การตั้งค่าชื่อผู้ใช้

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าชื่อผู้ใช้]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าชื่อผู้ใช้] เลือก [ชื่อที่จะใช้] → คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง