หน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าสภาพแวดล้อมไดรเวอร์ การตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์ ฯลฯ ได้
[ดูการตั้งค่า]
แสดงรายการข้อมูลสำหรับตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบัน
[แก้ไขการตั้งค่ารายการโปรด]
ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายการ [การตั้งค่ารายการโปรด] และนำเข้าหรือส่งออกรายการเพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้
กล่องโต้ตอบ [แก้ไขการตั้งค่ารายการโปรด]
[+][-]
[การแก้ไขปัญหา]
ช่วยในการกำหนดการตั้งค่าการทำงานของไดรเวอร์อย่างละเอียดสำหรับการพิมพ์หรือการใช้งานในกรณีพิเศษ การเลือกรายการจาก [รายการการตั้งค่า] ในหน้าจอ [การแก้ไขปัญหา] จะเป็นการแสดงคำอธิบายโดยละเอียด
[การกำหนดลักษณะ]
ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดกระดาษที่แสดงที่ไดรเวอร์และแสดงภาษาตามประเทศที่คุณใช้งานหรือตามความต้องการของคุณ และเปลี่ยนการตั้งค่าของการตั้งค่ารายการโปรดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ฯลฯ ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่แสดง ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้ใน [ภาษา] จากนั้นปิดและเปิดหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ใหม่
[การตั้งค่าข้อมูลการรับรองความถูกต้อง]
ช่วยให้คุณจัดการการพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดการ ID แผนกหรือฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ได้
เมื่อคลิก [ยืนยัน] ในหน้าจอที่แสดง คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์ตรงกับข้อมูลที่ป้อนหรือไม่
[การตั้งค่าชื่อผู้ใช้]
ช่วยในการตั้งชื่อผู้ใช้ที่จะใช้ในงานพิมพ์ต่างๆ ชื่อผู้ใช้ที่ตั้งขึ้นจะแสดงบนแผงควบคุมของอุปกรณ์ และใช้เป็นชื่อผู้ใช้ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเอกสาร
[+][-]
[การตั้งค่าอุปกรณ์]
ช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกของอุปกรณ์และการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบได้
[+][-]
[เกี่ยวกับ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของไดรเวอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง