หน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]/[การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]

คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าตัวเลือก กำหนดค่าการตั้งค่าการจัดการ ID แผนก และการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ได้
หมายเหตุ
เมื่อกลับสู่หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ ให้เปิดจากไอคอนอุปกรณ์ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] หรือจากเมนูการพิมพ์ของแอปในเดสก์ท็อป

หน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]

[เรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์]
ดึงข้อมูลอุปกรณ์และใช้ข้อมูลนั้นตั้งค่า
[รายการตัวเลือก]
แสดงรายการข้อมูลการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวเลือกผลงาน ตัวเลือกแหล่งจ่ายกระดาษ ฯลฯ ที่ติดตั้งอยู่ที่อุปกรณ์
หากคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกด้วยตนเอง ให้เลือกรายการและตั้งค่ารายการที่แสดงอยู่ใน [รายการตัวเลือก]
[ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง]
จัดการการพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดการ ID แผนกหรือฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ คลิก [การตั้งค่า] และเลือกชนิดฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องที่จะใช้
[ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น]
ช่วยในการตั้งค่าชื่อผู้ใช้สำหรับงานพิมพ์เป็นค่ามาตรฐาน ชื่อผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้จะแสดงบนแผงควบคุมของอุปกรณ์ และจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับส่วนหัวหรือส่วนท้ายเอกสาร
ต้องเข้าไปที่หน้า [การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ] > [อนุญาตการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้] และเปิดใช้งานเพื่อตั้งค่ารายการนี้
[ข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากระดาษในแหล่งจ่ายกระดาษ คุณยังสามารถตั้งค่าความเห็นที่ต้องการสำหรับแหล่งจ่ายกระดาษแต่ละแหล่งได้
[+][-]
[การตั้งค่าที่อยู่ IP]
ช่วยในการกำหนดว่าจะให้ตรวจหาที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่มีการเรียกใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือให้ระบุด้วยตนเอง หากที่อยู่ IP ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ที่จะเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์
หากคุณระบุที่อยู่ IP ด้วยการตั้งค่านี้ อาจใช้งานพอร์ตสำหรับการพิมพ์ไม่ได้
[เกี่ยวกับ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของไดรเวอร์

หน้า [การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]

[รายการการตั้งค่า]
แสดงรายการการตั้งค่าและรายละเอียดการตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์เพื่อควบคุมการตั้งค่ามาตรฐาน
[เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้และการตั้งค่าแต่ละรายการในหน้า [รายการการตั้งค่า] ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง