หมายเหตุและคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง

ตรวจดูรายการต่อไปนี้เมื่อติดตั้ง
หากมีหน้าจอขอให้คุณอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงลงในคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้น โปรดยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง
หากมีหน้าจอ Windows Security ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่ไดรเวอร์ได้ปรากฏขึ้น โปรดยินยอมให้มีการติดตั้ง
หากไอคอนของอุปกรณ์ไม่แสดงใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าอาจเกิดปัญหากับหน้าจอหรือสถานะการติดตั้ง ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ไอคอนของอุปกรณ์แสดงขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง