การติดตั้งโดยการระบุไฟล์ inf

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดตั้งไดรเวอร์โดยการระบุไฟล์ inf ด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มเครื่องพิมพ์ของ Windows
ถ้าคุณติดตั้งตามขั้นตอนนี้ คุณจะต้องใช้หน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์มาตรฐานของ Windows เมื่อพิมพ์จากแอปบนเดสก์ท็อป เนื่องจากหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์จะไม่ปรากฏขึ้น
ระบบจะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งด้วยพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน

เงื่อนไข

ข้อกำหนดของระบบ
ตรวจสอบที่อยู่ IP ของอุปกรณ์
หมายเหตุและคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
การแสดงผลหน้าจอ [เดสก์ท็อป] (เมื่อใช้ Windows 8.1/Server 2012 R2)

ขั้นตอน

1.
เข้าสู่โปรแกรมช่วยเหลือในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ลงใน Windows
หากเริ่มจาก [การตั้งค่า] (Windows 10/Server 2016/Server 2019 เท่านั้น)
(1) คลิก [อุปกรณ์] → คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์] จาก [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์]
(2) คลิก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
หากเริ่มจาก [แผงควบคุม]
(1) แสดง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] → คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์]
(2) ในหน้าจอสำหรับการเลือกอุปกรณ์ คลิก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
2.
เลือกการเพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่แล้วดำเนินการต่อไปยังหน้าจอถัดไป
3.
เลือก [สร้างพอร์ตใหม่] → เลือก [Standard TCP/IP Port] จาก [ชนิดพอร์ต] → คลิก [ถัดไป]
4.
ใส่ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใน [ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP] → ดำเนินการต่อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอ
หากตรวจไม่พบอุปกรณ์ แสดงว่าอาจตรวจพบเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไป
[+][-]
5.
ในหน้าจอ [เพิ่มเครื่องพิมพ์] ให้คลิก [มีดิสก์]
6.
คลิก [เรียกดู] → เลือกหนึ่งในไฟล์ inf ที่อยู่ในโฟลเดอร์ไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลด
การดำเนินการจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเลือกไฟล์ inf ใดก็ตาม
7.
เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้จาก [เครื่องพิมพ์] → คลิก [ถัดไป]
8.
ติดตั้งไดรเวอร์ตามคำแนะนำในหน้าจอ → คลิก [เสร็จสิ้น]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง