การพิมพ์จากโปรแกรมเสริม

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนพื้นฐานในการแสดงหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์และการพิมพ์จากโปรแกรมเสริม
หากฟังก์ชั่นที่คุณต้องการใช้ไม่ปรากฏบนหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ที่เปิดจากโปรแกรมเสริม คุณอาจใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์จากแอป Store โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับ Canon Office Printer Utility
หมายเหตุ
เมื่อพิมพ์ใน Windows 10 ให้ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานทั้ง [ให้แอปทำงานในพื้นหลัง] และ [Canon Office Printer Utility] ใน [การตั้งค่า] > [ความเป็นส่วนตัว] > [แอปเบื้องหลัง] ใน Windows

การพิมพ์จากโปรแกรมเสริมใน Windows 10

1.
เลือก [พิมพ์] จากเมนูของโปรแกรม
2.
บนหน้าจอการพิมพ์ เลือกอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน → คลิก [การตั้งค่าเพิ่มเติม]
3.
ตั้งค่ารายการที่ต้องการในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
สามารถสลับหน้าได้หากจำเป็น
หมายเหตุ
ถ้าหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์มาตรฐานของ Windows ซึ่งแตกต่างจากหน้าจอข้างต้นปรากฏขึ้น แสดงว่าอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมการใช้งาน การตั้งค่า หรือสถานะการติดตั้งไดรเวอร์ ให้ดูที่การแก้ไขปัญหาเพื่อเปิดใช้งานการแสดงหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
หากฟังก์ชั่นที่คุณต้องการใช้ไม่แสดงในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ ให้กำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์หลังเปิดใช้งานฟังก์ชั่นของอุปกรณ์โดยเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ฯลฯ
4.
คลิก [ตกลง]
5.
คลิก [พิมพ์] ในหน้าจอการพิมพ์
หมายเหตุ
หากคุณใช้ประหยัดพลังงานของ Windows คุณอาจจะไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากมีการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ หากเป็นเช่นนั้น ให้พิมพ์หลังจากทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ของคุณ
เปิดใช้งานการดำเนินงานพื้นหลังของ Canon Office Printer Utility ในการตั้งค่าแบตเตอรี่
ในการทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) คลิก [ดูว่าแอปใดมีผลต่อระยะเวลาการใช้แบตเตอรีของคุณ] ใน [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [แบตเตอรี่]
(2) ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [แสดง] > [แอปทั้งหมด]
(3) เลือก [Canon Office Printer Utility] → ปิดใช้งาน [ให้ Windows กําหนดว่าจะให้แอปนี้ทํางานในเบื้องหลังเมื่อใด] แล้วเลือก [อนุญาตให้แอปทํางานที่ทําอยู่เบื้องหลัง]
หรือพิมพ์หลังจากปิดใช้งานประหยัดพลังงานใน [แบตเตอรี่]

การพิมพ์จากโปรแกรมเสริมใน Windows 8.1/Server 2012 R2

1.
เปิดข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ในโปรแกรม
2.
แสดงแถบทางลัด จากนั้นคลิก [อุปกรณ์] → [พิมพ์] → อุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่
3.
คลิก [การตั้งค่าเพิ่มเติม]
4.
ตั้งค่ารายการที่ต้องการในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
สามารถสลับหน้าได้หากจำเป็น
หมายเหตุ
ถ้าหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์มาตรฐานของ Windows ซึ่งแตกต่างจากหน้าจอข้างต้นปรากฏขึ้น แสดงว่าอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมการใช้งาน การตั้งค่า หรือสถานะการติดตั้งไดรเวอร์ ให้ดูที่การแก้ไขปัญหาเพื่อเปิดใช้งานการแสดงหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
หากฟังก์ชั่นที่คุณต้องการใช้ไม่แสดงในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ ให้กำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์หลังเปิดใช้งานฟังก์ชั่นของอุปกรณ์โดยเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ฯลฯ
5.
คลิก [] (ย้อนกลับ)
6.
คลิก [พิมพ์] ในหน้าจอการพิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง