การตั้งค่าฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้อง

คุณสามารถบริหารจัดการการพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดการ ID แผนกหรือฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ได้
เมื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้อง คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในการตั้งค่าอุปกรณ์

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้อง

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าอุปกรณ์]
เมื่อคุณคลิกที่ [การตั้งค่าอุปกรณ์] หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์จะปิดลงหลังจากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าต้องการบันทึกการตั้งค่าหรือไม่
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
4.
เลือก [ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง] → คลิก [การตั้งค่า]
5.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง] เลือกฟังก์ชั่น → แล้วคลิก [ตกลง]
6.
คลิก [ตกลง]

การตั้งค่าข้อมูลการรับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ
หากคุณบันทึกข้อมูลการรับรองความถูกต้องเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน จะช่วยลดความยุ่งยากในการกำหนดค่าการตั้งค่าเมื่อพิมพ์เอกสารได้
1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าข้อมูลการรับรองความถูกต้อง]
3.
ใส่ข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์ในหน้าจอที่ปรากฏ
4.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง