Nota dan Amaran Mengenai Pemasangan

Pastikan item berikut apabila memasang.
Jika skrin memerlukan anda untuk membenarkan perubahan kepada komputer dipaparkan, benarkan perubahan.
Jika skrin Windows Security menunjukkan bahawa penerbit pemacu tidak dapat disahkan dipaparkan, benarkan pemasangan.
Jika ikon pemacu tidak dipaparkan dalam [Peranti dan Pencetak] apabila pemasangan lengkap, skrin atau keadaan pemasangan mungkin mempunyai masalah. Rujuk Penyelesaian Masalah untuk memaparkan ikon peranti.

Topik Berkaitan