Memasang Menggunakan Pemasang

Anda boleh menentukan port atau alamat IP secara manual untuk digunakan bagi sambungan rangkaian atau sambungan tempatan dan pasang pemacu. Pasang menurut prosedur ini apabila anda tidak boleh menemui peranti pada rangkaian secara automatik atau apabila tetapan unik diperlukan.
Sama seperti menggunakan port sedia ada, anda boleh menambah port.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Nota dan Amaran Mengenai Pemasangan
Sahkan port untuk ditentukan
Tentukan port TCP/IP standard, port pencetak rangkaian atau port tempatan. Anda boleh menentukan port yang sudah berdaftar. Anda boleh memilih port sementara ([LPT1] dll.) dan menetapkannya selepas pemasangan lengkap.
Sahkan nama hos, nama atau alamat IP peranti (jika menambah port TCP/IP standard).
Jika anda memasang dengan menambah port TCP/IP standard, anda perlu memasukkan nama hos, nama atau alamat IP peranti. Untuk nama hos atau nama peranti, gunakan nama yang dikenali oleh peranti pada rangkaian. Jika anda tidak tahu nama atau nilai untuk ditentukan, semak dengan pentadbir rangkaian anda.
Sahkan pencetak yang dikongsi (jika menambah port pencetak rangkaian)
Pencetak yang dikongsi yang dipilih apabila menambahkan port mesti sepadan dengan peranti yang dipilih melalui pemasang. Sahkan juga versi pemacu yang dipasang di pencetak yang dikongsi dan versi pemasang sepadan.
Pastikan untuk log masuk ke komputer yang dipasang terlebih dahulu dengan pencetak yang dikongsi tersebut.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1/Server 2012 R2)

Prosedur

1.
Klik dua kali [Setup.exe].
2.
Jika anda ingin menukar bahasa yang dipaparkan oleh pemasang, pilih [Bahasa] → klik [Seterusnya].
Pemacu akan dipasang mengikut bahasa yang dipilih.
3.
Baca PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON → klik [Ya].
4.
Jika skrin berikut dipaparkan, pilih [Tambah pencetak baharu] → klik [Seterusnya].
[Tambah pencetak baharu dan kemas kini pemacu pencetak sedia ada]: Pilih ini apabila anda ingin mengemas kini pemacu sudah dipasang pada masa yang sama anda menambah pemacu baharu.
[Kemas kini pemacu pencetak sedia ada]: Pilih ini jika anda ingin mengemas kini pemacu sahaja. Rujuk prosedur untuk butiran mengemas kini pemacu.
5.
Pilih peranti untuk dipasang daripada [Senarai Pencetak] → klik [Seterusnya].
[Bilangan Pencetak]: Masukkan bilangan pencetak yang akan dipasang untuk peranti yang dipilih. Dengan menentukan pelbagai pencetak, pelbagai peranti boleh didaftarkan pada masa yang sama.
NOTA
Apabila pelbagai pencetak diberikan port yang sama untuk satu peranti, pelbagai barisan cetakan terdaftar untuk peranti yang dipilih. Tetapan lalai yang berbeza boleh ditentukan untuk setiap giliran cetak untuk membezakan antara pencetak semasa mencetak. Walau bagaimanapun, anda boleh menetapkan hanya satu port kepada satu peranti apabila port pencetak rangkaian ditentukan.
6.
Tetapkan port.
Jika anda telah memasukkan beberapa pencetak untuk satu peranti dalam langkah 5., tetapan port untuk pencetak pertama digunakan sebagai tetapan lalai untuk pencetak kedua dan seterusnya.
Semasa menambah port TCP/IP standard
(1) Klik [Tambah Port] → pilih [Standard TCP/IP Port] daripada [Port untuk Ditambah] → klik [OK].
(2) Masukkan nama peranti atau alamat IP menurut arahan pendeta.
[Port Name] dimasukkan secara automatik. Ubah nama port jika perlu.
Jika skrin [Additional port information required] dipaparkan, klik "Buka butiran" berikutnya dan lakukan operasi yang perlu.
[+][-]
(3) Klik [Selesai].
Semasa menambah port pencetak rangkaian
(1) Klik [Tambah Port] → pilih [Rangkaian] daripada [Port untuk Ditambah] → klik [OK].
(2) Pilih pencetak rangkaian yang anda gunakan → klik [OK].
NOTA
Jika pencetak rangkaian sepadan dengan peranti tidak dipaparkan dalam senarai, sistem pengendalian atau tetapan peranti mungkin tidak betul. Rujuk cara penyelesaian masalah berikut bagi mendayakan peranti untuk dipaparkan dalam senarai pencetak.
Semasa menambah port tempatan
(1) Klik [Tambah Port] → pilih [Local Port] daripada [Port untuk Ditambah] → klik [OK].
(2) Masukkan nama port → klik [OK].
Semasa menggunakan port sedia ada
Pilih port daripada [Port].
7.
Ubah [Nama Pencetak] jika perlu → klik [Seterusnya].
[Tetapkan sebagai lalai]: Pilih ini untuk menetapkan peranti sebagai peranti yang biasanya digunakan.
[Guna sebagai pencetak kongsi]: Pilih ini jika anda ingin berkongsi peranti.
Jika anda menambah atau memilih port pencetak rangkaian, anda tidak boleh menetapkan [Nama Pencetak] dan [Guna sebagai pencetak kongsi].
Jika anda telah memilih berbilang peranti atau anda telah memasukkan beberapa pencetak untuk satu peranti dalam langkah 5., ulang langkah 6. dan 7.
8.
Semak [Senarai Pencetak untuk Pemasangan] → klik [Mula].
Teruskan pemasangan menurut arahan pada skrin.
9.
Semak mesej lengkap pemasangan → klik [Keluar].
Anda juga boleh mencetak halaman ujian jika diperlukan.

Topik Berkaitan