Mencetak Poster Besar pada Berbilang Halaman

Anda boleh membesarkan data cetakan bagi satu halaman dan mencetaknya pada berbilang helaian kertas. Helaian output yang digabungkan bersama akan membentuk cetakan saiz besar seperti poster.
Topik ini juga memperkenalkan contoh tetapan pencetakan poster dan output.

Untuk Melakukan Pencetakan Poster

1.
Paparkan helaian [Tataletak].
2.
Pilih [Poster] → nyatakan bilangan bahagian.
Jika anda telah memilih [Tersuai], tentukan bilangan baris dan lajur masing-masing dalam kotak dialog [Tentukan Bilangan Baris dan Lajur Tersuai untuk Poster].
Jika anda ingin menetapkan butiran seperti julat halaman untuk dicetak, pencetakan dengan garisan sempadan dll., lakukan prosedur berikut.
3.
Klik [Butiran].
4.
Dalam kotak dialog [Tetapan Poster], tetapkan sebarang item diperlukan.
5.
Klik [OK].

Contoh Tetapan Pencetakan Poster dan Output

Ini menunjukkan kombinasi contoh tetapan dan hasil output yang berkaitan dengan pencetakan poster. Contoh tetapan ditunjukkan secara kombinasi dengan keadaan tetapan dalam kotak dialog [Tetapan Poster] apabila diperlukan.
Contoh Tetapan 1.
Helaian [Utama] > [Orientasi]: [Potret]
Helaian [Tataletak] > [Poster]: [1 x 2]
Hasil Output
Contoh Tetapan 2.
Helaian [Utama] > [Orientasi]: [Potret]
Helaian [Tataletak] > [Poster] > [Tersuai]: Set 3 untuk [Bilangan Baris] dan 2 untuk [Bilangan Lajur]
Hasil Output
Apabila kotak dialog [Tetapan Poster] > [Putar helaian 90 darjah] > [Hidup] atau [Auto] dipilih
Jika anda memilih [Auto], halaman diorientasikan ke arah data pencetakan yang dicetak lebih besar. Dalam contoh ini, orientasi adalah sama seperti apabila [Hidup] dipilih.
Apabila kotak dialog [Tetapan Poster] > [Putar helaian 90 darjah] > [Mati] dipilih
Contoh Tetapan 3.
Helaian [Tataletak] > [Poster]: [2 x 2]
Tetapan terperinci dalam kotak dialog [Tetapan Poster]
Hasil Output
Contoh Tetapan 4.
Helaian [Tataletak] > [Poster]: [2 x 2]
Tetapan terperinci dalam kotak dialog [Tetapan Poster]
Hasil Output
Legenda
Garisan putus: sempadan
: tanda tampal
: tanda potong
: Lebar Jidar

Topik Berkaitan