Menyimpan Data Cetakan

Anda boleh menyimpan data cetakan dalam kotak dalam peranti. Anda juga boleh menukar tetapan atau menggabungkan data yang disimpan dengan data lain yang disimpan dari panel kawalan peranti atau Remote UI.
NOTA
Jika anda mendaftarkan nombor kotak yang digunakan dalam pencetakan yang disimpan sebagai tetapan lalai, anda boleh mengurangkan usaha yang diperlukan untuk mengkonfigurasi tetapan semasa mencetak.
1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Pilih [Simpan dalam Kotak Mel] dari [Kaedah Output].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Simpanan], tetapkan [Nama Dokumen].
Jika anda ingin menentukan nama yang diingini, pilih [Masukkan nama] → masukkan nama.
4.
Klik [Mendapatkan Semula Maklumat Kotak Mel] → pilih destinasi storan daripada [Kotak Mel].
Anda mungkin dapat memilih berbilang kotak secara serentak dengan menekan kekunci [Ctrl] atau [Shift].
5.
Klik [OK].

Topik Berkaitan