Tidak boleh menemukan peranti pada rangkaian

Jika anda menyatakan port pencetak rangkaian semasa pemasangan, peranti mungkin tidak dipaparkan dalam senarai pencetak yang dikongsi.
Jika ini berlaku, ia mungkin disebabkan oleh beberapa punca. Ubah tetapan apabila perlu dengan merujuk setiap "Remedi".

Punca 1.

Tetapan rangkaian sistem pengendalian adalah salah.
Remedi
Semak sama ada tetapan yang perlu telah dikonfigurasikan dalam tetapan rangkaian bagi sistem pengendalian. Jika belum ditetapkan, ubah tetapan menurut prosedur berikut.
(1) Paparkan [Pusat Rangkaian dan Perkongsian] → semak profil rangkaian yang anda gunakan dalam [View your active networks].
Anda boleh memaparkan [Pusat Rangkaian dan Perkongsian] seperti berikut.
Dalam Windows 10/Server 2016/Server 2019
Pilih [Tetapan] > [Rangkaian dan Internet] > [Ethernet] → klik [Pusat Rangkaian dan Perkongsian].
Dalam Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik [Panel Kawalan] > [Rangkaian dan Internet] > [Pusat Rangkaian dan Perkongsian].
(2) Klik [Change advanced sharing settings].
(3) Jika [Network Discovery] > [Turn off network discovery] dipilih dalam profil rangkaian yang disemak dalam langkah (1), pilih [Turn on network discovery].
(4) Klik [Save changes].
Jika kata laluan Administrator atau pengesahan diminta, masukkan kata laluan atau berikan maklumat pengesahan.

Punca 2.

Sistem operasi telah dibangunkan supaya peranti tidak dapat ditemukan.
Remedi
Untuk memaparkan peranti dalam senarai pencetak yang dikongsi, ubah tetapan sistem pengendalian mengikut prosedur berikut.
(1) Klik [Atur cara-atur cara] > [Atur Cara dan Ciri] daripada [Panel Kawalan] Windows.
(2) Klik [Hidup atau matikan sifat-sifat Windows] dalam [Atur Cara dan Ciri] skrin.
(3) Dayakan [SMB 1.0/CIFS File Sharing Support] dalam [Ciri-ciri Windows] skrin → klik [OK].
Anda mungkin perlu memulakan semula komputer untuk membolehkan tetapan baharu.
Untuk sistem pengendalian pelayan, pilih [Manage] > [Add Roles and Features] daripada [Server Manager] dan dayakan [Features] > [SMB 1.0/CIFS File Sharing Support].
(4) Selepas anda selesai memasang pemacu, kembalikan tetapan ke nilai asalnya.
Perubahan di atas pada tetapan hanya diperlukan untuk pemasangan pemacu. Disyorkan anda kembali [SMB 1.0/CIFS File Sharing Support] kepada tetapan asalnya apabila pemasangan pemacu selesai.

Punca 3.

Persekitaran rangkaian ialah persekitaran peranti tidak boleh ditemui.
Remedi
Dalam persekitaran rangkaian TCP/IP, sediakannya supaya peranti yang anda mahu temui dan komputer yang anda gunakan berada pada subnet yang sama.
Jika anda disambungkan ke persekitaran rangkaian selain daripada TCP/IP, pasang pemacu dengan menetapkan port atau alamat IP.

Punca 4.

Peranti yang berkaitan dengan peranti yang ditemui sudah dipasang.
Remedi
Jika anda mahu memasang pemacu dengan menemui peranti, nyahpasang pemacu dahulu, kemudian temuinya sekali lagi.

Topik Berkaitan