Kích Hoạt Chức Năng Của Thiết Bị

Khi cài đặt trình điều khiển bằng kết nối mạng, thông thường, thông tin về các tùy chọn đã cài đặt trong thiết bị sẽ được truy xuất ra và các chức năng liên kết với trình điều khiển sẽ được thiết lập để chúng có thể sử dụng được. Khi các chức năng của các thiết bị không thể sử dụng được, hoặc khi một tùy chọn được thêm vào, thông tin thiết bị phải được lấy lại và cấu trúc tùy chọn phải được thiết lập bằng tay.

Điều kiện tiên quyết

Bật [Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In từ Máy Chủ] ở thiết bị
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.
Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

Quy trình

1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] từ [Panel Điều khiển] của Windows.
2.
Nhấp chuột phải lên biểu tượng của thiết bị bạn sẽ cài đặt → chọn [Tùy chọn in].
Nếu bạn đang sử dụng màn hình cảm ứng, ấn và giữ biểu tượng thiết bị bạn muốn cài đặt → chọn [Tùy chọn in] trong menu pop-up.
3.
Hiển thị tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị].
LƯU Ý
Nếu màn hình cài đặt in tiêu chuẩn Windows không có tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị] được hiển thị, có thể xảy ra vấn đề với môi trường, cài đặt hoặc tình trạng cài đặt của trình điều khiển. Tham khảo xử lý sự cố sau để bật màn hình cài đặt in của trình điều khiển cần hiển thị.
4.
Nhấp vào [Cài Đặt Thiết Bị].
Khi bạn nhấp vào [Cài Đặt Thiết Bị], sau khi hiển thị màn hình xác nhận hỏi bạn có muốn lưu cài đặt hay không, màn hình cài đặt in sẽ đóng lại.
5.
Hiển thị tờ [Cài Đặt Thiết Bị].
6.
Nếu cần, thiết lập xem địa chỉ IP của thiết bị sẽ được tự động nhận diện hay chỉ định bằng tay trong [Cài Đặt Địa Chỉ IP] ở phía cuối màn hình.
7.
Nhấp vào [Truy Xuất Thông Tin Thiết Bị].
8.
Khi thông báo "Bạn có muốn truy xuất thông tin thiết bị không?" được hiển thị, nhấp vào [Có].
Nếu thông tin được truy xuất, cấu trúc tùy chọn sẽ được tự động cài đặt. Hãy kiểm tra cài đặt.
Nếu thông tin không được truy xuất, cài đặt tùy chọn theo cách thủ công. Chọn tùy chọn đi kèm với thiết bị.
9.
Nhấp vào [OK].
LƯU Ý
Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, một số thông tin thiết bị có thể không thu được. Nếu là trường hợp này, hãy đặt các tùy chọn bằng tay.
Khi cài đặt trình điều khiển bằng cách chỉ định một cổng TCP/IP tiêu chuẩn
Khi sử dụng một thiết bị hoặc cổng không thể thu được thông tin thiết bị