Impressió de números de pàgina a la mateixa posició, a l'anvers i al revers de cada pàgina

Quan dugueu a terme la impressió de quaderns i la impressió a dues cares, podeu imprimir els números de pàgina de manera que quedin a la mateixa posició, tant a l'anvers com al revers de cada pàgina. Per exemple, si especifiqueu la cara oposada al corondell cec, el número de pàgina s'hi adjuntarà com si es tractés d'un llibre en rústica.
Si especifiqueu que la posició d'impressió del número de pàgina sigui la part inferior dreta, el resultat d'impressió quan habiliteu aquesta funció serà el següent.
Amb la impressió de quaderns
Amb la impressió a dues cares
Aquí s'explica el procediment que cal realitzar quan aquesta funció s'utilitza amb la impressió de quaderns.
1.
Visualitzeu el full [Disseny].
2.
Seleccioneu [Impressió de quaderns].
També podeu establir la [Impressió de quaderns] al full [Principal].
NOTA
Quan aquesta funció s'utilitzi amb la impressió a dues cares, establiu [Impressió a doble cara] al full [Principal].
3.
Feu clic a [Capçalera/peu de pàgina].
4.
Al quadre de diàleg [Opcions de capçalera/peu de pàgina], visualitzeu el full [Informació de la impressió].
5.
Seleccioneu la posició d'impressió per als números de pàgina a [Pàgines de sortida] > [Número de pàgina].
6.
Seleccioneu [Pàgines de sortida] > [Imprimeix amb superposició de l’anvers i el revers del paper].
7.
Feu clic a [D'acord].

Temes relacionats