Full [Principal]

Podeu establir funcions d'impressió bàsiques.
[Mida de la pàgina]
Mostra la mida de la pàgina establerta a l'aplicació o fent clic a [Detalls].
[+][-]
[Mida de sortida]
Especifica la mida de paper real en la qual voleu imprimir. Si seleccioneu una mida diferent de [Mida de la pàgina], les dades d'impressió s'engrandiran o es reduiran per ajustar-se a la mida de pàgina establerta en imprimir.
[Orientació]
Especifica l'orientació de les dades d'impressió.
[Còpies]
Especifica el nombre de còpies que s'han d'imprimir.
[Impressió a doble cara]
Imprimeix a totes dues cares del paper. L'opció predeterminada per a les impressores que admeten la impressió a 2 cares és [Impressió a doble cara].
[Ubicació d'enquadernació]
Especifica la ubicació d'enquadernació.
[+][-]
[Impressió de quaderns]
Imprimeix amb les pàgines d'un document arranjades de manera que el document es pugui plegar per la meitat per tal de crear un quadern.
[Detalls]
Us permet configurar opcions detallades quan dueu a terme la impressió de quaderns, com ara la direcció d'obertura i l'amplada del corondell cec.
Quadre de diàleg [Opcions de quadern]
[+][-]
[Disseny de pàgina]
Imprimeix amb diverses pàgines arranjades en un sol full.
[Grapa]
Engrapa les pàgines quan s'imprimeixen dades d'impressió. Seleccioneu la posició de les grapes.
[Activat (Eco (sense grapes))] corruga el paper sense utilitzar grapes.
Les posicions disponibles per a les grapes varien segons la mida de paper de sortida, la direcció d'alimentació del paper i el mètode d'origen del paper.
[Mode de color]
Alterna entre la impressió en color i la impressió en blanc i negre.
[+][-]
[Mètode de sortida]
Estableix el mètode de sortida de les dades d'impressió. Podeu definir un PIN a les dades d'impressió o emmagatzemar les dades d'impressió al dispositiu.
[+][-]
[Paper personalitzat]
Us permet registrar la mida de paper desitjada que podreu utilitzar per a la impressió.
Els elements amb la icona () adjunta són mides de paper estàndard i no es poden editar ni suprimir.

Temes relacionats