Full [Disseny]

Podeu seleccionar una disposició o establir modificacions de pàgina quan imprimiu.
[Impressió de quaderns]
Imprimeix amb les pàgines d'un document arranjades de manera que el document es pugui plegar per la meitat per tal de crear un quadern.
[Detalls]
Us permet configurar opcions detallades quan dueu a terme la impressió de quaderns, com ara la direcció d'obertura i l'amplada del corondell cec.
Quadre de diàleg [Opcions de quadern]
[+][-]
[Insereix filigrana]
Superposa i imprimeix caràcters semitransparents, com ara [CONFIDENCIALITAT MÀXIMA] o [ESBORRANY], per sobre de les dades d'impressió.
[Detalls]
Us permet crear noves filigranes i editar les filigranes existents.
Quadre de diàleg [Edita la filigrana]
[+][-]
[Afegeix marc]
Imprimeix un marge al voltant del perímetre de la pàgina.
[Pòster]
Engrandeix les dades d'impressió d'una pàgina i les imprimeix en diversos fulls de paper. Quan s'ajunten els fulls impresos, conformen una impressió de grans dimensions com si fos un pòster.
Si seleccioneu [Personalitzat], podreu especificar el nombre de files i de columnes respectivament.
[Detalls]
Us permet establir detalls com ara l'interval de pàgines que s'imprimirà, la impressió amb línies de marge, etc.
Quadre de diàleg [Opcions de pòster]
[+][-]
[Diferents mides/orientacions]
Imprimeix dades en què la mida i l'orientació varien d'una pàgina a una altra.
[+][-]
[Capçalera/peu de pàgina]
Us permet adjuntar una capçalera o un peu de pàgina a les dades d'impressió. Podeu establir la posició i el format de la capçalera o del peu de pàgina.
Si dueu a terme la impressió de quaderns o la impressió a dues cares, també podreu establir el número de pàgina de manera que s'imprimeixi a la mateixa posició a l'anvers i al revers de la pàgina.

Temes relacionats