Creació de quaderns per grups

Quan es crea un quadern a partir d'un document amb un gran nombre de pàgines, es poden dividir les pàgines en diversos grups i imprimir-les.
1.
Visualitzeu el full [Principal] o [Disseny].
2.
Seleccioneu [Impressió de quaderns] → feu clic a [Detalls].
3.
Al quadre de diàleg [Opcions de quadern], seleccioneu [Divideix en conjunts per al disseny del quadern].
4.
Seleccioneu el mètode de divisió a [Divideix en conjunts].
Si dividiu les pàgines manualment, especifiqueu quantes pàgines conté cada grup.
Quan dividiu les pàgines manualment i dugueu a terme la impressió de quaderns amb grapat a cavallet, especifiqueu un valor igual o inferior al nombre màxim de pàgines que el dispositiu pugui grapar a cavallet. Per saber quin nombre màxim de pàgines poden grapar-se a cavallet, consulteu el manual del dispositiu.
5.
Feu clic a [D'acord].

Temes relacionats