Confirmació de la informació d'usuari definida abans d'imprimir

Podeu consultar la informació d'usuari que heu definit abans d'executar la impressió.
En configurar aquesta funció, apareix una pantalla on podeu consultar la informació d'usuari en executar la impressió. Si cal, també podeu restablir la informació.
La informació d'usuari que podeu consultar és el PIN (o contrasenya) definit per a la impressió segura i la informació d'autenticació definida per l'administració d'impressió mitjançant la funció de gestió d'ID de departament o la funció d'autenticació d'usuaris.

Requisits previs

Feu servir Windows 10 Versió 1803 o posterior
Canon Office Printer Utility està instal·lat
El sistema està configurat correctament perquè es mostri la pantalla de confirmació
Habiliteu [Permet que les aplicacions s'executin en segon terme] i [Canon Office Printer Utility] a [Configuració] > [Privadesa] > [Aplicacions de segon pla] a Windows.

Procediments

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Opcions del dispositiu].
Quan feu clic a [Opcions del dispositiu], després que aparegui una pantalla de confirmació preguntant-vos si voleu desar les opcions, la pantalla d'opcions d'impressió es tancarà.
3.
Visualitzeu el full [Opcions d'administrador].
4.
Feu clic a [Canvia les opcions d'administrador].
Si apareix una pantalla demanant-vos que confirmeu si voleu permetre que es facin canvis, feu clic a [Sí] → visualitzeu el full [Opcions d'administrador].
5.
Habiliteu la [Llista d'opcions] > [Confirma sempre la informació de l'usuari en imprimir] → feu clic a [D'acord].
NOTA
Si feu servir la funció d'estalvi de bateria de Windows, és possible que no aparegui la pantalla per confirmar la informació d'usuari perquè la bateria no tingui prou càrrega. Si això passa, imprimiu després de fer una de les coses següents.
Endolla l'ordinador
Habiliteu l'execució en segon pla de Canon Office Printer Utility a la configuració de la bateria
Per fer-ho, apliqueu el procediment següent.
(1) Feu clic a [Visualitza quines aplicacions afecten la durada de la bateria] dins [Configuració] > [Sistema] > [Bateria].
(2) A la pantalla que apareixerà, seleccioneu [Mostra] > [Totes les aplicacions].
(3) Seleccioneu [Canon Office Printer Utility] → deshabiliteu [Permet que el Windows decideixi quan s'ha d'executar l'aplicació en segon terme] i seleccioneu [Permet que l'aplicació executi tasques en segon terme].
També podeu optar per imprimir després de desactivar l'estalvi de bateria a [Bateria].

Temes relacionats