Full [Compatibilitat/Dispositiu]

Podeu configurar les opcions d'entorn del controlador, les opcions d'informació del dispositiu, etc.
[Mostra opcions]
Mostra una llista per comprovar les opcions actuals.
[Edita opcions favorites]
Us permet editar la llista [Opcions favorites] i importar-la o exportar-la per utilitzar-la en altres ordinadors.
Quadre de diàleg [Edita opcions favorites]
[+][-]
[Solució de problemes]
Us permet configurar les opcions de funcionament del controlador detalladament per a la impressió o les aplicacions especials. En seleccionar un element de la [Llista d'opcions] al quadre de diàleg [Solució de problemes] es mostrarà una explicació detallada.
[Preferències]
Us permet canviar les mides de paper mostrades pel controlador i l'idioma de visualització de conformitat amb la regió on l'estigueu utilitzant o amb les vostres preferències, a més d'inicialitzar les opcions de les opcions favorites, etc. Si voleu canviar l'idioma de visualització, seleccioneu l'idioma que vulgueu fer servir a [Idioma], després tanqueu la pantalla d'opcions d'impressió i, a continuació, torneu-la a obrir.
[Opcions d'informació d’autenticació]
Us permet gestionar la impressió mitjançant la funció de gestió d'ID de departament o la funció d'autenticació de l'usuari.
En fer clic a [Verifica] de la pantalla mostrada, podreu comprovar que la informació d'autenticació establerta al dispositiu coincideix amb el contingut introduït.
[Opcions de nom d'usuari]
Us permet establir un nom d'usuari que vulgueu fer servir per a les tasques d'impressió. El nom d'usuari establert es mostra al tauler de control del dispositiu i s'utilitza com a nom d'usuari per a les capçaleres i els peus de pàgina.
[+][-]
[Opcions del dispositiu]
Us permet configurar les opcions de menú del dispositiu i les opcions d'administrador.
[+][-]
[Quant a]
Mostra informació sobre la versió del controlador.

Temes relacionats