Impressió d'un pòster gran en múltiples pàgines

Podeu engrandir les dades d'impressió d'una pàgina i imprimir-les en diversos fulls de paper. Quan s'ajunten els fulls impresos, aquests formen una impressió de grans dimensions com si fos un pòster.
En aquest tema també s'introdueix la configuració d'impressió de pòsters i exemples d'impressions.

Per executar la impressió de pòster

1.
Visualitzeu el full [Disseny].
2.
Seleccioneu [Pòster] → especifiqueu el nombre de parts.
Si heu seleccionat [Personalitzat], especifiqueu el nombre de files i columnes respectivament al quadre de diàleg [Especifica el nombre de files i columnes personalitzat per pòster].
Si voleu establir detalls com ara l'interval de pàgines que s'imprimiran, la impressió amb línies de marge, etc., apliqueu el procediment següent.
3.
Feu clic a [Detalls].
4.
Al quadre de diàleg [Opcions de pòster], establiu tots els elements que calgui.
5.
Feu clic a [D'acord].

Configuració de la impressió de pòsters i exemples d'impressions

Es mostren combinacions d'exemples de configuració i resultats d'impressió relacionats amb la impressió de pòsters. Els exemples de configuració apareixen en combinació amb l'estat de configuració al quadre de diàleg [Opcions de pòster] sempre que calgui.
Exemple de configuració 1.
Full [Principal] > [Orientació]: [Vertical]
Full [Disseny] > [Pòster]: [1 x 2]
Resultat d'impressió
Exemple de configuració 2.
Full [Principal] > [Orientació]: [Vertical]
Full [Disseny] > [Pòster] > [Personalitzat]: Establiu 3 per a [Nombre de files] i 2 per a [Nombre de columnes]
Resultat d'impressió
Quan se selecciona el quadre de diàleg [Opcions de pòster] > [Gira els fulls 90 graus] > [Activat] o [Automàtic]
Si seleccioneu [Automàtic], les pàgines quedaran orientades en la direcció en què augmenti la mida de les dades d'impressió. En aquest exemple, l'orientació és la mateixa que quan se selecciona [Activat].
Quan se selecciona el quadre de diàleg [Opcions de pòster] > [Gira els fulls 90 graus] > [Desactivat]
Exemple de configuració 3.
Full [Disseny] > [Pòster]: [2 x 2]
Opcions detallades al quadre de diàleg [Opcions de pòster]
Resultat d'impressió
Exemple de configuració 4.
Full [Disseny] > [Pòster]: [2 x 2]
Opcions detallades al quadre de diàleg [Opcions de pòster]
Resultat d'impressió
Llegenda
Línia trencada: marge
: marca d'enganxament
: marca de tall
: Amplada del marge

Temes relacionats