Full [Acabat]

Podeu configurar les opcions relacionades amb el procés d'acabat, com ara la intercalació, l'engrapat, etc.
Classifica
Agrupa
Desplaça
Perforació
Grapa
[Mètode de sortida]
Especifica un mètode de separació quan s'imprimeixen diverses còpies.
[+][-]
[Grapa]
Engrapa les pàgines quan s'imprimeixen dades d'impressió. Seleccioneu la posició de les grapes.
[Activat (Eco (sense grapes))] corruga el paper sense utilitzar grapes.
Les posicions disponibles per a les grapes varien segons la mida de paper de sortida, la direcció d'alimentació del paper i el mètode d'origen del paper.
[Perforació]
Genera pàgines impreses amb orificis per a l'enquadernació. Aquesta funció només es pot utilitzar quan s'habilita al dispositiu. El tipus d'orificis perforats que podeu seleccionar depèn de la unitat opcional que estigui acoblada al dispositiu.
[Desplaça]
Compensa el resultat de sortida de cada grup de pàgines.
[Especifica l’interval de desplaçament: Cada]
Imprimeix les pàgines de manera que cada número especificat de pàgines quedi compensat.
[Plega]
Plega en quadernet i imprimeix les pàgines.

Temes relacionats