Impressió de quaderns amb grapat a cavallet

Quan dugueu a terme la impressió de quaderns, podeu especificar l'engrapat a la part central de les pàgines de sortida. Les pàgines es divideixen en grups i es pleguen per la meitat, i cada grup es grapa a cavallet per la part central.
1.
Visualitzeu el full [Principal].
2.
Seleccioneu [Impressió de quaderns].
També podeu establir la [Impressió de quaderns] al full [Disseny].
3.
Seleccioneu [Activat] des de [Grapa] → seleccioneu [Punt d'acabat] com a posició d'engrapat.
També podeu establir la [Grapa] al full [Acabat].

Temes relacionats