Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany

Pri tlači brožúry a obojstrannej tlači môžete tlačiť čísla strán tak, aby boli v rovnakej polohe na prednej aj zadnej strane každej stránky. Napríklad, ak určíte stranu oproti väzbe, číslo strany sa pripojí ako kniha brožúry.
Ak určíte pozíciu vytlačenia čísla strany v pravom dolnom rohu, ak zapnete túto funkciu, výsledok tlače bude nasledujúci.
Pri tlači brožúry
Pri obojstrannej tlači
V tejto časti je vysvetlený postup, kedy sa táto funkcia použije na tlač brožúry.
1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Hlavné].
POZNÁMKA
Ak sa táto funkcia používa na obojstrannú tlač, nastavte [Obojstranná tlač] na karte [Hlavné].
3.
Kliknite na položku [Hlavička/päta].
4.
V dialógovom okne [Nastavenia hlavičky/päty] zobrazte kartu [Informácie o tlači].
5.
Vyberte polohu tlače čísla strán v položke [Výstupné hárky] > [Číslo strany].
6.
Vyberte položku [Výstupné hárky] > [Vytlačiť tak, aby sa poloha tlače na prednej a zadnej strane papiera prekrývala].
7.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy