Karta [Rozloženie]

Môžete si vybrať rozvrhnutie alebo nastaviť úpravy strany pri tlači.
[Tlač brožúry]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka väzby.
Dialógové okno [Nastavenia brožúry]
[+][-]
[Vložiť vodotlač]
Vloží a vytlačí polopriehľadné znaky cez tlačové údaje, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
[Podrobnosti]
Umožňuje vytvárať nove vodoznaky a upravovať existujúce vodoznaky.
Dialógové okno [Upraviť vodotlač]
[+][-]
[Pridať rám]
Vytlačí okraj okolo obvodu stránky.
[Plagát]
Zväčší tlačové údaje jednej strany a vytlačí ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
Ak vyberiete možnosť [Vlastný], môžete postupne zadať počet riadkov a stĺpcov.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď.
Dialógové okno [Nastavenia plagátu]
[+][-]
[Rôzne formáty/orientácie]
Vytlačí údaje, pri ktorých sa veľkosť a orientácia líšia na každej strane.
[+][-]
[Hlavička/päta]
Umožní pripojiť hlavičky alebo päty k tlačovým údajom. Môžete nastaviť polohu a formát hlavičky alebo päty.
Ak vykonávate tlač brožúry alebo obojstrannú tlač, číslo stránky môžete tiež nastaviť tak, že sa vytlačí na rovnakom mieste na prednej a zadnej strane.

Príbuzné témy