Vytvorenie brožúry v skupinách

Pri vytváraní brožúry z dokumentu s veľkým počtom strán môžete strany rozdeliť na niekoľko skupín a vytlačiť ich.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie].
2.
Vyberte možnosť [Tlač brožúry] → kliknite na položku [Podrobnosti].
3.
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte [Pri rozložení brožúry rozdeliť na skupiny].
4.
Vyberte spôsob rozdelenia z položky [Rozdeliť na skupiny].
V prípade manuálneho delenia určite, koľko stránok sa nachádza v jednotlivých súpravách.
V prípade manuálneho delenia a vykonávania tlače brožúry so zošívanou väzbou určite hodnotu rovnajúcu sa maximálnemu počtu strán, ktoré zariadenie dokáže zošiť väzbou, alebo nižšiu. Maximálny počet strán, ktoré možno zošiť väzbou, je uvedený v príručke k zariadeniu.
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy