Nastavenie funkcie overovania

Na správu tlače môžete používať funkciu správy podnikových ID alebo funkciu overovania používateľov.
Ak chcete nastaviť funkciu overovania, musíte povoliť funkciu v nastaveniach zariadenia.

Povolenie funkcie overovania

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3.
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
4.
Vyberte možnosť [Funkcia overovania] → kliknite na položku [Nastavenia].
5.
V dialógovom okne [Nastavenia funkcie overovania] vyberte funkciu → kliknite na [OK].
6.
Kliknite na položku [OK].

Nastavenie informácií overovania

POZNÁMKA
Ak nastavíte informácie o overovaní ako predvolené nastavenie, môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenia overovacích údajov].
3.
Na zobrazenej obrazovke zadajte informácie o overovaní nastavené v zariadení.
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy