Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou

Ešte pred tlačou môžete skontrolovať nastavené informácie o používateľovi.
Ak nastavíte túto funkciu, pri tlači sa zobrazí obrazovka umožňujúca skontrolovať informácie o používateľovi. V prípade potreby môžete tieto informácie vynulovať.
K informáciám o používateľovi, ktoré môžete skontrolovať, patria kód PIN (alebo heslo) nastavený pre zabezpečenú tlač a overovacie informácie nastavené pre správu tlače pomocou funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overenia používateľov.

Predpoklady

Používate systém Windows 10 verzie 1803 alebo novší
Je nainštalovaný nástroj Canon Office Printer Utility
Systém je správne nastavený, aby sa zobrazila obrazovka potvrdenia
Povoľte možnosť [Povoliť aplikáciám spúšťanie na pozadí] aj [Canon Office Printer Utility] v ponuke [Nastavenie] > [Ochrana osobných údajov] > [Aplikácie na pozadí] systému Windows.

Postupy

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3.
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
4.
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
5.
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Pri tlači vždy potvrdiť informácie o používateľovi] → kliknite na [OK].
POZNÁMKA
Ak budete používať šetrič batérie systému Windows, obrazovka umožňujúca potvrdiť informácie o používateľovi sa nemusí zobraziť, pretože batéria nemusí byť dostatočne nabitá. V takom prípade vykonajte tlač po jednom z nasledujúcich krokov.
Zapojte počítač do elektrickej siete
V nastaveniach batérie zapnite fungovanie Canon Office Printer Utility na pozadí
Postupujte nasledovne.
(1) V ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria] kliknite na možnosť [Pozrite si, ktoré aplikácie majú vplyv na výdrž batérie].
(2) Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zobraziť] > [Všetky aplikácie].
(3) Vyberte [Canon Office Printer Utility] → vypnite možnosť [Nechajte Windows rozhodnúť, či táto aplikácia môže byť spustená na pozadí], potom vyberte [Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí].
Tlačiť môžete aj po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Batéria].

Príbuzné témy