Úprava zoznamu obľúbených nastavení

Zoznam [Obľúbené nastavenia] môžete upraviť a takisto ho importovať alebo exportovať a použiť v iných počítačoch.
POZNÁMKA
Nemôžete upravovať nastavenia tlače zaregistrované v obľúbených nastaveniach. Ak chcete použiť iné nastavenie tlače ako obľúbené nastavenia, zaregistrujte ich ako nové obľúbené nastavenia.

Úprava zoznamu obľúbených nastavení

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3.
V zozname [Obľúbené nastavenia] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete upraviť → kliknite na [Upraviť].
Ak chcete odstrániť obľúbené nastavenia, vyberte obľúbené nastavenia → kliknite na položku [] (Odstrániť) → na zobrazenej overovacej obrazovke kliknite na položku [Áno].
4.
V dialógovom okne [Upraviť obľúbené nastavenia] vyberte [Názov] a [Ikona] → kliknite na [OK].
Podľa potreby zadajte text do poľa [Komentár].
5.
Kliknite na položku [Zatvoriť].

Exportovanie obľúbených nastavení

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3.
V položke [Obľúbené nastavenia] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete exportovať.
4.
Kliknite na tlačidlo [Export] → zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
Vybrané obľúbené nastavenia sú uložené v súbore s príponou „.profile“.

Importovanie obľúbených nastavení

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3.
Vyberte [Import] → vyberte súbor (s príponou „.profile“), ktorý chcete importovať → kliknite na [Otvoriť].
Importované obľúbené nastavenia sa zobrazia v zozname [Obľúbené nastavenia].

Príbuzné témy