Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie

Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
Ak sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje povolenie zmien na počítači, zmeny povoľte.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte inštaláciu.
Ak sa po dokončení inštalácie v časti [Zariadenia a tlačiarne] nezobrazí ikona zariadenia, môže existovať problém s obrazovkou alebo stavom inštalácie. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia, pozrite si Riešenie problémov.

Príbuzné témy