Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne

V tejto časti je vysvetlený postup povolenia tlače z klientskeho počítača (ďalej sa označuje ako „klient“) pomocou tlačového servera zdieľaného v tej istej sieti.

Predpoklady

Nakonfigurujte nastavenia zdieľania ovládača tlačového servera
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
Ak konfigurujete nastavenia klienta v prostredí pracovnej skupiny, meno používateľa a heslo na prihlásenie do klienta sa musí zhodovať s menom používateľa a heslom zaregistrovaným v serveri.

Postupy

1.
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2.
Dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3.
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4.
Skontrolujte, ako sa obrazovka nastavení tlače zobrazuje na klientovi.
Obrazovku nastavení tlače môžete zobraziť nasledujúcim postupom.
(1) Zobrazte [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows.
(2) Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte [Predvoľby tlače].
Ak sa zobrazuje ďalej uvedená obrazovka, vykonajte nasledujúci postup.
Ak sa zobrazuje ďalej uvedená obrazovka, operácia je dokončená.
5.
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Na inštaláciu použite rovnaké verzie ovládača a tlačového servera.
6.
Na obrazovke [Výber procesu] vyberte [Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne] → kliknite na [Ďalej].
7.
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
8.
Kliknite na položku [Ukončiť].
9.
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.

Príbuzné témy