Inštalácia ako tlačový server

V tejto časti sa vysvetľuje konfigurácia nastavení zdieľania a inštalácie ovládača na používanie počítača pripojeného k zariadeniu ako tlačový server.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)

Postupy

1.
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2.
Ak sa zobrazí obrazovka [Výber procesu], vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] → kliknite na [Ďalej].
3.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyberte tlačiarne, ktoré chcete inštalovať], v položke [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie na nainštalovanie → kliknite na [Ďalej].
4.
Vyberte [Používať ako zdieľanú tlačiareň] → nastavte port v položke [Port] → kliknite na [Ďalej].
V prípade potreby zmeňte [Zdieľaný názov].
5.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Ukončiť].

Príbuzné témy