Nastavenie mierky

Tlačové údaje môžete počas tlače zväčšiť alebo zmenšiť.

Prispôsobenie mierky veľkosti výstupnej strany

1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Skontrolujte, či sa veľkosť papiera nastavená v aplikácii zobrazuje v položke [Formát strany].
Ak chcete zmeniť veľkosť stránky, kliknite na [Podrobnosti] → vyberte veľkosť papiera [Formát strany] → kliknite na položku [OK].
3.
V poli [Výstupný formát] vyberte požadovanú veľkosť papiera na tlač.

Zadanie požadovanej mierky

1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Kliknite na položku [Formát strany] > [Podrobnosti].
3.
V dialógovom okne [Podrobné nastavenia] skontrolujte, či sa veľkosť papiera nastavená v aplikácii zobrazuje v položke [Formát strany].
Ak chcete zmeniť veľkosť stránky, vyberte veľkosť papiera v položke [Formát strany].
4.
Vyberte možnosť [Zadajte tlačový pomer].
V prípade potreby nastavte pomer a vyberte možnosť [Počiatok pre uvedený pomer].
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy