Karta [Dokončenie]

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa konečnej úpravy, ako sú zoraďovanie, zošívanie atď.
Zoradiť
Zoskupiť
Odsadenie
Dierovanie
Zošitie
[Metóda výstupu]
Určuje spôsob oddelenia pri tlači viacerých kópií.
[+][-]
[Zošitie]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Vyberte miesto(-a) zošívania.
[Zap. (Eko (bez zošitia))] lisovanie papiera bez použitia spiniek.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a spôsobu zdroja papiera.
[Dierovanie]
Vytlačí strany s otvormi pre väzbu. Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak je povolená v zariadení. Typ dierovania môžete vybrať v závislosti od voliteľnej jednotky pripojenej k zariadeniu.
[Odsadenie]
Odsadí každú skupinu výstupu strán.
[Určiť interval odsadenia: Každ.]
Na výstupe budú strany, pre ktoré je odsadený určený počet strán.
[Zložiť]
Zloží na väzbu a vytlačí strany.

Príbuzné témy