Tlač brožúry so zošívanou väzbou

Pri vykonávaní tlače brožúry môžete určiť zošívanie v strede výstupných stránok. Stránky sú rozdelené do súprav a sú zložené na polovicu a každá súprava je v strede zošitá väzbou.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Rozloženie].
3.
Vyberte [Zap.] v položke [Zošitie] → vyberte možnosť [Zošívaná väzba] ako polohu zošívania.
Môžete tiež nastaviť [Zošitie] na karte [Dokončenie].

Príbuzné témy